Hvordan skrive gode flervalgsoppgaver og når er dette en god vurderingsform?

Flervalgsoppgaver, også kalt multiple choice, er en av flere vurderingsformer som benyttes i høyere utdanning. Katrine Wennevold, har lang erfaring med å bruke denne vurderingsformen i medisinutdanningen.

Flervalgsoppgaver er utbredt på eksamen internasjonalt, og har de senere årene blitt utbredt i høyere utdanning i Norge. Flervalgsoppgaver tar kortere tid å svare på for studentene og kan sensureres elektronisk, og fører dermed til mindre etterarbeid ved eksamen enn ved bruk av andre skriftlige tester. Imidlertid opplever mange undervisere at det er vanskelig å skrive flervalgsoppgaver som tester det man ønsker å teste, og mange opplever derfor at flervalgsoppgaver ikke fungerer så godt som vurderingsform.

I dette webinaret vil Katrine Wennevold, Fagenhetsleder i allmennmedisin/ph.d-student, Institutt for samfunnsmedisin (ISM), beskrive hvordan man kan skrive gode flervalgsoppgaver. Katrine vil også gå inn på i hvilke tilfeller flervalgsoppgaver kan være en god vurderingsform. Kom for å bli inspirert og ta del i diskusjonen!

Målgruppe: Vitenskapelig ansatte og andre som er interessert i temaet

Gjennomføring: Webinaret gjennomføres via Teams.

Microsoft Teams-møte
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å delta i møtet

 

Husk å melde deg på!


Hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)

 

When: 27.10.22 at 14.15–15.00
Where: Åpent webinar via Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests, Invited
Contact: Rigmor Furu
E-mail: rigmor.furu@uit.no

Registration
Meld meg på!
Add to calendar