Velkommen til studiestart ved UiT Narvik! Welcome to UiT Narvik!

Vi ønsker nye og nåværende studenter velkommen til studiestart høsten 2022. Gratulerer med studieplass i Narvik!

Velkommen som student til Narvik!

Vi ønsker nye og nåværende studenter velkommen til studiestart høsten 2022. Gratulerer med studieplass i Narvik!

(english below)

Studietiden starter nå og det er du selv som sitter ved roret - vær nysgjerrig og bruk mulighetene dine. Du vil bli møtt med flere veivalg i årene som kommer, så da håper vi dere vil møte usikkerheten med nettopp nysgjerrighet.

Når undervisningen starter, vil du møte de fremste ekspertene og du vil møte studenter med de samme faglige interessene som deg selv. Vær et ja-menneske. Ta kontakt med andre, still spørsmål, start kollokvier, hjelp hverandre og bruk det fantastiske studenttilbudet vi har.

Det å flytte til en ny by, etablere nytt nettverk og starte en ny hverdag, det kan være tøft. Vær snill, snakk med hverandre og bidra til et godt studiemiljø!

Meld deg på FADDERORDNINGEN her! 

Program for dagen:

 • 10:00 - 11:00 - Velkomst for alle studenter (Auditorium 1).
 • 11:00 - 11:45 - Omvisning på campus i regi av fadderordningen  
 • 11:45 / 12:00 - Lunsj i kantina (gratis for nye studenter)
 • 12:30 - 14:00 - Studentene møter sine studieledere (oppmøte glassgata eller sjekk denne linken HER)
 • 14:30 - 17:00 - Bli kjent leker med Samskipnaden - det serveres pizza og brus (oppmøte Auditorium 1)

 Mer informasjon om studiestart i finnes her: Velkommen til Narvik

 

Vi ser frem til å møte dere alle!


Welcome as a student to Narvik!

The time of your studies starts now - be curious and use your opportunities. Challenges will meet you in the coming years, so we hope you will meet the challenges with curiosity.

When the teaching starts, you will meet leading experts and students with the same academic interests as yourself. Get in touch with others, ask questions, create study groups, help each other and use what the campus offers.
Moving to a new city, establishing a new network, and starting a new everyday life can be challenging. Please, talk to each other and contribute to a good study environment!

Sign up for FADDERORDNINGEN here!

 

Program 16th of august:

  • 10:00 am - 11:00 am - Welcome to all students (Auditorium 1).
  • 11:00 am - 11:45 am - Guided tour around campus. 
  • 11:45 am / 12:00 am - Lunch in the canteen (free lunch for all new students)
  • 1:30 pm - 02:00 pm - Students meet their study leaders (meet outside "servicetorget")
  • 2:30 pm - 5:00 pm - Social activities to get to know your fellow students. Pizza and soda are served to all students participating.

We are looking forward to seeing you all!

When: 16.08.22 at 10.00–14.00
Where: Auditorium 1 - med omvisning på campus
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Students
Contact: Hege Bjørnå
E-mail: hege.k.bjorna@uit.no
Add to calendar