Åpent æresdoktorseminar med Dame Veronica Ann Courtice DBE, LVO, DL og professor Katherine Richardson

Dame Veronica Ann Courtice og professor Katherine Richardson er to av UiT Norges arktiske universitet sine nye æresdoktorer. BFE-fakultetet og NT-fakultetet ærer disse på et fellesseminar

Program:

10:15–10:45: Prof. Richardson presentasjon – Fokus på naturressurser; klima, økosystemer i havet og biodiversitet og hvordan en kan definere trygge grenser som menneskene kan opererer innenfor, i et bærekraftperspektiv

10:45–11:00: Spørsmål og diskusjon.

11:00–11:15: Pause med servering av kaffe og vaffel.

11:15–11:45: Dame Courtices presentasjon – Fokus på Sustainability Leadership og det å utvikle lederskap og en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Med andre ord, hvordan forvalte de grensene som Richardson skisserer.

11:45–12:00: Spørsmål og diskusjon.

Opptak av seminar - kopier linken nedenfor i din browser:

https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d89308d5-7609-408e-85a5-af030085b7bd

 

When: 01.09.22 at 10.15–12.00
Where: Handelshøgskolen ved UiT, auditorium Perspektivet
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Contact: Instituttleder Kåre Skallerud
E-mail: kare.skallerud@uit.no
Add to calendar