Barnehagelærerutdanninga v/ UiT i Tromsø fyller 50 år

Fra førskolelærer til barnehagelærerutdanning

Illustrasjons-/bannerbilde for Fra førskolelærer til barnehagelærerutdanning

Velkommen til jubileumsseminar fredag 21. oktober 2022!

 

Målgruppe: Studenter, lærere, praksisbarnehager og samarbeidspartnere tilknyttet barnehagelærerutdanninga (BLU)
Sted: Seminaret starter på auditorium Didaktikken. på ILP-bygget ved UiT Norges arktiske universitet
Antall plasser: Vi har plass til omtrent 110 personer så førstemann til mølla-prinsippet gjelder. 

 

Detaljert program for hele dagen kommer senere, men vi kan allerede nå avsløre at det vil være et miniforelesnings maraton kl 10.00-12.00 med følgende innlegg: 

 «Kvalitet i relasjoner – navet i barnehagelærerutdanninga» ved Toril Sverdrup, førstelektor

«Noen historiske skråblikk» ved Betty Steinsvik universitetslektor

«Vet du ka en snøkrystall smake?» ved Anne Myrstad førstelektor og Pernille Bartnæs universitetslektor

«Barnehagelærers rolle i høsting- og dyrkingsprosjekter» ved Veronica Bergan, førsteamanuensis

«Å ta en Ph.d: Betydningen av forskerkompetanse i barnehagelærerutdanningen» ved Sidsel Boldermo, førsteamanuensis

«Barns digitale praksis» ved Maria Dardanou førstelektor og Torstein Unstad universitetslektor

«Hjelp jeg skal i praksis!» v
ed Heidi Buvang, daglig leder Tusseladden barnehage

«Barns læring i naturen» ved Jens Erik Furulund, universitetslektor ILP

«Hva lærer studenter i praksis?» ved Monika Tobiassen og Kristin T. Sandnes praksisveiledere

«Småbarnspedagogikkens betydning» ved Eirin Gamst-Nergård, universitetslektor

«Æ e smart nok! – realfag i barnehagen» ved Astrid Wara, universitetslektor

«Virtuell barnehagelærerutdanning – er det framtiden?» Stipendiat Nils Christian Tveiterås

«Pandemi: Fra krisehåndtering til læringsutbytte» ved Siri Sollid Madsen førsteamanuensis

 

When: 21. October 2022 at 09.00–15.30
Where: ILP-bygget
Location / Campus: Tromsø, Alta
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Responsible: Silje Sivertsvik

Gå til påmelding
Add to calendar