Filosofiske Samtaler: Sannhet versus myte. Hans Blumenberg, Hannah Arendt og rettssaken mot Eichmann

I et essay han ikke publiserte, bringer Hans Blumenberg Hannah Arendts bok om Eichmann i Jerusalem inn i en uventet og avslørende forbindelse med Freuds senere verk Mannen Moses og den monoteistiske religion. Begge tenkerne, hevder Blumenberg, tar til orde for en problematisk «rigorisme» av sannheten. Men i motsetning til Arendt, antar Blumenberg, ville Freud ha erkjent den mytiske betydningen av Jerusalem-rettssaken mot Eichmann hvis han hadde vært i stand til å oppleve den.
 
Men hva er denne mytiske betydningen? Hvordan forholder myter seg til de kravene som styrer søken etter sannhet og rettferdighet? Forholdet mellom myte og politikk er også oppe til diskusjon her. Sist, men ikke minst, er det konfrontasjonen med jødedommen og jødisk historie som driver forfatteren og protagonistene i hans tekst, Freud og Arendt.

Beatrix Himmelmann er professor i filosofi ved UiT Norges Arktiske Universitet og interesserer seg særlig for etikk, filosofisk antropologi, metafysikk, Kant og Nietzsche

When: 26.11.22 at 11.15–13.00
Where: Skarven Bar Tromsø
Location / Campus: Other
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Fredrik Nilsen
E-mail: fredrik.nilsen@uit.no
Add to calendar