Søker deltakere til forskningsprosjekt

Vil du delta i et forskningsprosjekt?

Vi trenger friske kontrolldeltakere til et forskningsprosjekt om effekten av en hjernestimuleringsmetode mot depresjon, som pågår i samarbeid med UNN-HF og UiT.

I den anledning leter vi etter friske voksne mellom 22 - 65 år som ønsker å fylle ut noen standardiserte spørreskjemaer, samt utføre nevropsykologiske tester.

Spørreskjemaene handler om selvopplevde symptomer på depresjon, angst, søvn, hverdagsfunksjon og livskvalitet. De nevropsykologiske testene måler hurtighet, hukommelse og kognitive kontrollfunksjoner.

Deltakelse tar 1,5 - 2,0 timer og foregår på Institutt for Psykologi, UiT. Alle deltakere får et gavekort på 100 kroner.

Prosjektleder: Per M. Aslaksen, UiT.
E-post: Per.Aslaksen@uit.no

Starts: 27.01.23 at 12.50
Ends: 31.12.23 at 23.59
Where: Teorifagbygg 5, rom 5.381
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Runar Selaas
Phone: 47266616
E-mail: rse027@uit.no
Add to calendar