Invitasjon til avslutning for masterkandidatene ved Institutt for helse- og omsorgsfag 2023

Illustrasjons-/bannerbilde for Invitasjon til avslutning for masterkandidatene ved Institutt for helse- og omsorgsfag 2023

Institutt for helse- og omsorgsfag har gleden av å invitere til felles avslutning for masterkandidatene ved master i jordmorfag, master i sykepleie og master i helsefag.

 

Onsdag 14.juni kl. 1300 - 1430 Aud. Cerebrum MH2

Arrangementet omfatter offisiell del fra kl.1300 med

  • Velkommen ved instituttleder
  • Hilsen fra universitetsledelsen
  • Hilsen fra avgangsstudentene
  • Kunstnerisk innslag

Deretter blir det en enkel servering.

For å få oversikt over hvor mange som kommer til avslutningsarrangementet, ber vi om at dere melder dere på innen fristen onsdag 7.juni. Vi minner om at hver avgangsstudent har anledning til å ha med seg inntil 2 gjester.

Vi ber om at avgangskullene møter til fotografering på det tidspunkt som fremgår av oversikten under. Oppmøte plan 8 i Lysgården på MH-bygget.

 

Vi ønsker vel møtt til markering av gjennomført studium!

 

 TIDSPUNKT FOR FOTOGRAFERING 14.06.2023 i LYSGÅRDEN

UTDANNING

KL

Master i jordmorfag

1200

Master i sykepleie - felles bilde alle studieretningene

1215

Master i helsefag  - felles bilde alle studieretningene

1230

When: 14.06.23 at 12.00–14.30
Where: Aud Cerebrum MH2, U.08.316
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Karin Falck Jacobsen
Phone: +4777660706
E-mail: karin.falck.jacobsen@uit.no

Sign me up!
Add to calendar