Presentasjon av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Dagen etter at kommisjonen har levert sin rapport, er seniorrådgiver Inger Elin Utsi invitert til å presentere kommisjonens rapport. 

Torsdag 1. juni leverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget etter 5 år med gransking. Inger Elin Utsi fra sekretariatet vil presentere kommisjonens rapport og fortelle om hvilke tiltak kommisjonen foreslår for å ta oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

When: 02.06.23 at 16.30–18.00
Where: Samisk hus, Oslo
Location / Campus: Other
Target group: Guests
Contact: Inger Elin Utsi
Phone: 90790626
E-mail: inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar