Masterkonferansen 7.juni 2023 - Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10

Grunnskolelærerutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Alta inviterer til den årlige masterkonferansen, og ønsker velkommen til studentenes presentasjoner av deres arbeid med masteroppgaven.

 

Konferansen foregår på Auditorium 1042. Med forbehold om endringer ser programmet for dagen slik ut:

09.00 -10.00  Velkommen fra studieprogramleder 1- 7 Kari-Anne Sæther.
Hilsen fra instituttleder Siw Skrøvset
Hilsen fra rektor ved Elvebakken universitetsskole, Jan Ivar Knutsen.

Anna Lovise Meli

English as a third language in the Sámi multilingual classroom

Presentasjoner fra masterstudenter i spesialpedagogikk

Emilie Kristensen og Connie Vuolab
Læreren som ble koko - En kvalitativ studie av hvordan et utvalg norsklærere bruker estetiske arbeidsmetoder i undervisningen

10.00 Pause

10.15 -11.00 
Lea Marie Mikkelsdatter Lund og Marie Gamst Enoksen
Skolemiljø og undervisning som revitaliserer, øker kunnskap og inkluderer urfolket

Ketil Ingebrigtsen

Hvordan kan profesjonelle læringsfellesskap basert på Lesson Study og Building Thinking Classrooms in Mathematics bidra til å forbedre undervisningskvaliteten i norskundervisningen i grunnskolen?

Ida Christin Hermansen

Virkelighetsnær og realistisk matematikk

Pause 11.00-11.15

Isabella Hyo Jeong Kim og Henriette Emilie Johansen

Sammenhengen mellom Campus Diskusjon og undersøkende tilnærming til matematikk

Kristin B Kvammen og Kaisa N Sundelin

Elevens møte med matematiske problemer

Dag Martin Berg
Å bruke variabler i programmering i matematikk
En observasjons- og intervjustudie om variabler i tekstbasert og visuell programmering

12.00 Pause

13.00 - 13.45
Lisa Broks Mikko
Identifiserte storylines i nyutdannede læreres erfaringer med tilpasset opplæring i matematikk

Alice Irene R Ruud
Begrepsformidling i digitale læreverk

Hege Christin Bjørkmann
Alternative læringsarenaer, kritisk tenking og kunnskap om bærekraftig forvaltning i naturfag

Avslutning ca 13.45

When: 07.06.23 at 09.00–14.45
Where: Rom 1042
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students, Guests, Unit
Responsible: Yngve Engkvist
Add to calendar