Foredrag om lysforurensing / Lecture about light pollution

Illustrasjons-/bannerbilde for Foredrag om lysforurensing / Lecture about light pollution
eugloh.eu

Norwegian:

19. juni holdes det et nettforedrag på Universitetet i Novi Sad, i Serbia, om temaet lysforurensning. Foredraget vil belyse hva som er årsakene bak lysforurensing, dets konsekvenser og hvordan det kan begrenses.

 

English:

On 19 June there will be held an online lecture at the University of Novi Sad, Serbia, about the topic light pollution. The lecture will shed light on what the consequences of light pollution are, its causes and how it can be mitigated.

 

Norwegian:

I det siste tiåret har lysforurensing blitt stadig mer utbredt, særlig i byområder, noe som blant annet påvirker økosystemer og astronomiske observasjoner. Forskning viser at dette er et fenomen som har økt i omfang med to prosent hvert år, på global basis

Foredraget holdes av Dajana Bjelajac, universitetslektor ved Institutt for geografi, turisme og hotelledelse, ved Universitetet i Novi Sad. Hun har som ekspertisefelt lysforurensing, ringvirkninger av urbanisering og bevaring av den mørke nattehimmelen gjennom astroturisme.

Foredraget vil gi innblikk i ulike typer lysforurensing, dets årsaker og hvordan urbanisering har ført til økt bruk av kunstig belysning. Det vil også bli tatt opp hvordan lysforurensning kan få konsekvenser for økologi, helse og måten samfunnet er organisert. Det kan blant annet påvirke dyreliv, søvnvaner og energiforbruk. Til sist vil det under foredraget bli belyst ulike måter en kan begrense lysforurensning. Det kan gjøres med bruk av energieffektive lyskilder, byplanlegging eller informasjonskampanjer.

Foredraget er åpent for alle, både studenter, ansatte og forskere kan melde seg på.

Frist for påmelding er 19. juni

Foredraget holdes i regi av EUGLOH-programmet, som er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling knyttet til fagretninger som omhandler global helse.

Mer informasjon om EUGLOH får du her.

 

 

English:

In the last decade light pollution has become more widespread, especially in urban areas, which affects, among other things, ecosystems and astronomical observations. Research shows that this is a phenomenon which has increased by two per cent, every year, on a global basis.

The lecture is held by Dajana Bjelajac, assistant professor at the department of geography, tourism and hotel management at the University of Novi Sad. She has done extensive research about light pollution, how it is connected with urbanization and the preservation of the dark night sky, with the help of astrotourism.

The lecture will give insight into different types of light pollution, its causes and how urbanization has led to increased use of artificial lighting. Bjelajac will analyze how light pollution can have consequences for wildlife, sleeping habits and energy consumption. Lastly, different methods to mitigate light pollution will be presented, such as use of energy-effective lighting, urban planning and public education campaigns.

The lecture is open for everyone, both students, employees or researchers can attend.

Deadline for registering to attend is 19 June.

The lecture is part of the educational activities offered to students by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange which has a multidisciplinary scope, regarding global health.

To learn more about EUGLOH, click here.

When: 20.06.23 at 13.00–14.00
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Students
Link: Klikk her
Contact: Goran Radojev
E-mail: radojev@dmi.uns.ac.rs

Sign me up!
Add to calendar