"Polarmedisin på Nansen og Amundsens tid" | Foredrag ved Gunvor Solheim | Arr: Arktisk Forening

Arktisk Forening har invitert Gunvor Solheim, apoteker på Nordstjernen i Tromsø (Fritz Gottlieb Zapffes gamle apotek) fra 1984–1991 og sykehusapoteker i Tromsø 1991-2002, på besøk.

Da seks mann gikk over Grønland med Fridtjof Nansen (1861 – 1930) i 1888, hadde de med seg et medisinskrin utstyrt av apoteker Hans Selchier von Ditten (1820 – 1891) på Rikshospitalets apotek. Skrinet står på Polhøgda og inneholder fremdeles legemidler og forbindingssaker etter Nansens liste. Dittens komposisjonsbok er oppbevart på farmasihistorisk museum på Bygdøy.


Roald Amundsen (1872 – 1928) var i Tromsø i 1901 for å gjøre i stand “Gjøa” til ekspedisjonen gjennom nordvestpassasjen. Der ble han kjent med farmasøyten, senere apoteker Fritz Gottlieb Zapffe (1869 – 1956). Det førte til et livslangt vennskap, og i 1935 utga Zapffe en bok om Roald Amundsen “og mitt samarbeide med ham gjennom 25 år”.

På turen gjennom nordvestpassasjen utførte Amundsen elektromagnetiske målinger forskjellige steder.  Medisinskrinet de hadde med på sledeturer er bevart på Skimuseet på Holmenkollen.

Gunvor Solheim. Foto: Erika Ravne Scott

Gunvor Solheim var apoteker på Nordstjernen I Tromsø (Zapffes gamle apotek) fra 1984 – 1991 og sykehusapoteker i Tromsø 1991 – 2002. Som pensjonist har hun jobbet som frivillig på farmasihistorisk museum på Bygdøy, holdt foredrag og publisert flere farmasihistoriske artikler. Hun er æresmedlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Arrangør: Arktisk Forening.
Se arrangement på Arktisk Forenings hjemmeside. 

When: 17.10.23 at 19.00–21.00
Where: Polarmuseet
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Siri Asphaug Holmøy
E-mail: info@arktisk-forening.no
Add to calendar