Nikita Baiju

Nikita Baiju disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

«Gene expression in blood and cancer risk factors - Investigating associations of blood gene expression with Smoking, BMI, and Menopause in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) postgenome cohort»

Avhandlingen er tilgjengelig her! 
The doctoral thesis!  

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15:
«The new role of liquid biopsies in Cancer interception».
Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her/ The auditorium is open to the public.
Prøveforelesningen strømmes her. 
The trail lecture will still be streamed here.

Disputasen starter 12.15
Disputasen vil bli strømmet her!
The defense will be streamed here!

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn. / A recording of the disputation will be available for 24 hours.

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents’ ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: karina.s.olsen@uit.no

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Studying how expression of genes is modulated in relation to common cancer risk factors can provide valuable biological knowledge. Important factors for cancer risk in women are smoking, obesity, menopause, and hormone therapy use. Still, research on how these risk factors is associated with gene expression in blood has been rare. We wanted to investigate such associations in a large study of 1,716 Norwegian women. The expressions of many genes were associated with current smoking and obesity, while few were observed for past smoking and weight changes. Menopause and hormone therapy use were associated with the expression of many genes, but cell compositions in the blood samples were likely influencing these associations. Overall, the biological functions of genes identified agree with known physiological effects of the respective factors. This thesis has contributed to knowledge of how gene expression in blood is associated with important factors for cancer risk.

Hovedveileder
Forsker Therese Haugdahl Nøst, Institutt for samfunnsmedisin, UiT- Norges arktiske universitet.


Biveiledere
Professor Pål Sætrom, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU.
Instituttleder Torkjel M. Sandanger, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT- Norges arktiske universitet. 

Bedømmelseskomité
Scientist Florence le Calvez-Kelm, International Agency for Research on Cancer  - 1. opponent.
Professor Ole Christian Lingjærde, Universitetet i Oslo - 2. opponent.
Førsteamanuensis Ekaterina Sharashova, ISM, UiT- Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Karina Standahl Olsen, ISM, UiT- Norges arktiske universitet  

 

When: 24.10.23 at 12.15–15.45
Where: Auditorium Cortex, MH2
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Unit
Contact: Guro Pedersen
Phone: 77646405
E-mail: Guro.pedersen@uit.no
Add to calendar