Midtveisevaluering - Stine Agnete Ingebrigtsen v/ ILP: "Helsepersonells arbeid med legemidler. En studie av kunnskapspraksiser og bruk av digitale verktøy"

Tirsdag 23. januar avholdes det midtveisevaluering Stine Agnete Ingebrigtsens ph.d-avhandling:

"Helsepersonells arbeid med legemidler. En studie av kunnskapspraksiser og bruk av digitale verktøy"

Om man vil følge seminaret fysisk kan man delta på møterom 3.014 på ILP-Bygget. Det er også mulig å følge seminaret på teams. 

Tidsplan

09.00-09.45: Presentasjon
09.45-10.00: Pause
10.00-11.30: Diskusjon og tilbakemeldinger

Evaluator:
Professor Erna Håland v/ NTNU

Veiledere: 
Prodessor Line Lundvoll Warth v/ UiT Norges arktiske universitet (hovedveileder)
Seniorforsker Kari Dyb v/ Nasjonalt Senter for E-helseforskning (biveileder)

When: 23.01.24 at 09.00–11.30
Where: Møterom 3.014
Location / Campus: Digital, Tromsø, Alta
Target group: Employees, Students, Guests, Unit
Contact: Silje Sivertsvik
E-mail: silje.sivertsvik@uit.no
Add to calendar