Sett av datoen:

MOKTA 2024

UiTs årlige utdanningskvalitetskonferanse!
Illustrasjons-/bannerbilde for MOKTA 2024
UiT.no/Tommy Hansen (bilde 2)

Prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås og Seksjon for forskning og utdanningskvalitet ønsker alle ansatte, både vitenskapelige og administrative, velkommen til en ny utgave av Utdanningskvalitetskonferansen! Den avholdes den 15. februar 2024 ved campus Tromsø og formålet er å skape en arena for erfaringsutveksling, inspirasjon og kompetanseheving innen utdanningsfeltet ved UiT.

Konferansen vil inkludere noen innlegg i plenum, interaktive aktiviteter og mange muligheter for dialog og erfaringsutveksling. Overordnet tema vil være samskaping i utdanning, og foreløpig agenda er som følger:

10.30-11.30

Velkommen og åpningsinnlegg i plenum

11.30-11.45

«Plakat-pitcher»

11.45-13.15

«Se, snakk, spis»: Kombinert lunsj og plakatsesjon

13.15-14.45

Workshops, rundebordsdiskusjoner, e.l., fordelt på tre tematiske spor

  • Samskaping mellom universitet og arbeids- og næringsliv
  • Samskaping mellom underviser og student
  • Samskaping på tvers av institusjoner

14.45-15.00

Pause m/ kaffe og lett servering

15.00-15.45

Panelsamtale og avslutning i plenum

Til plakatsesjonen inviteres UiTs ansatte til å dele gode prosjekter, utviklings- og forbedringsarbeid eller erfaringer knyttet til utdanning, undervisning og vurdering. Det stilles ingen krav til at disse innleggene må være knyttet til temaet "samskaping", og all tematikk relatert til god utdanningspraksis er velkommen! Invovering og medvirkning fra studentene er ønsket, så vi oppfordrer også studenter til å være med å presentere.

Stiller du med plakat på konferansen, forventes det at du forbereder følgende:

  • 10 minutters presentasjon som holdes med plakaten din.
  • Plakatpitch på maks 60 sekunder og 2 lysark. Pitchen skal helt kort fortelle hva deltakerne kan høre mer om dersom de besøker din plakat etterpå. Denne skal presenteres i plenum før plakatsesjonen.

Terskelen for å presentere på konferansen skal være lav. Prosjektene eller arbeidet som presenteres trenger ikke være avsluttet, og plakaten som presenteres trenger heller ikke å være veldig omfattende og kompleks. Målet er å kunne presentere det man selv holder på med på utdanningsfeltet, for å få innspill, for å inspirere og for å diskutere tematikken med kollegaer.    

Ønsker du å bidra med plakat på konferansen, sender du inn et sammendrag av arbeidet ditt på maks 500 ord innen 17.desember. Dette gjøres i påmeldingsskjemaet. 

Vi håper du vil sette av datoen i kalenderen din, og ser frem til å se dere igjen til en ny Utdanningskvalitetskonferanse i februar!

Påmeldingsfrist: 31. januar 2024, kl. 23.59.

When: 15.02.24 at 10.30–15.30
Where: Campus Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Contact: Kristina Svensen
E-mail: kristina.svensen@uit.no

Sign me up!
Add to calendar