Invitasjon til avslutning for kull 2020 Nett Alta

UiT Norges arktiske universitet

1960-2023 - 63 år med sykepleierutdanning i Finnmark!

Historisk bilde, sykepleie
Historisk bilde av sykepleier Foto: UiT

Institutt for helse- og omsorgsfag har gleden av å invitere til avslutning for avgangsstudentene ved Bachelor i sykepleie

Torsdag 14. desember kl 1330-1500.

Kantine Altafjorden.

Arrangementet omfatter offisiell del med

  • Velkommen ved ass. instituttleder
  • Kunstnerisk innslag
  • Bevertning
  • Hilsen fra universitetsledelsen

For å få oversikt over hvor mange som kommer til avslutningsarrangementet, ber vi om at dere melder dere på innen fristen, torsdag 7. desember. Vi minner om at hver avgangsstudent har anledning til å ha med en gjest.

Vi ønsker vel møtt til markering av gjennomført studium!

When: 14.12.23 at 13.30–15.00
Where: Kantine Altafjorden
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students
Contact: Sissel Bårdsen
Phone: +4778450674
E-mail: sissel.baardsen@uit.no

Sign me up!
Add to calendar