Konsert - Voices of women

 

I forbindelse med prosjektet og konferansen Voices of Women - Listening to the unheard arrangeres konsert med mange dyktige sangstudenter i Rødbankens festsal. Det vil også bli kort presentasjon av prosjektet med ansvarlige lærere Anne-Lise Sollied, Bettina Smith og Lena Haselmann-Kränze.

Gratis inngang!

Konserten arrangeres som en del av prosjektet Voices of Women, et kunstnerisk prosjekt finansiert av EU i programmet ERASMUS+ 2022-2024.
Sammen med universiteter i Norge, Nederland og Tyskland deltar UiT Norges arktiske universitet i det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Voices of Women (VOW). Målet er å gi musikk komponert av kvinner den anerkjennelse og oppmerksomhet som den fortjener.
VOW er et prosjekt i skjæringspunktet mellom disipliner, språk og kunstformer. Gjennom det multinasjonale samarbeidet har prosjektet som mål å etablere et internasjonalt VOW-nettverk av endringsagenter innen kunst, forskning og kultursektoren.
Fra 19.11. - 25.11. arrangeres en konferanse i Tromsø knytta til dette prosjektet. Se hele programmet her: Listening to the unknown (ERASMUS+ Multiplier Event) | UiT

When: 23.11.23 at 16.00–17.30
Where: Rødbankens festsal
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Silje Bræck Tøllefsen
Phone: 93283368
E-mail: silje.b.tollefsen@uit.no
Add to calendar