Prøveforelesning Gyrid Øyen

Illustrasjons-/bannerbilde for Prøveforelesning Gyrid Øyen

Prøveforelesning Master i kunsthistorie Gyrid Øyen, Institutt for reiseliv og nordlige studier

Master Gyrid Øyen holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, over følgende emne: «På hvilke måter kan museer med spesiell innretning som minoritetsinstitusjoner virke som samfunnsaktører i en flerkulturell kontekst?»

Gyrid Øyen holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde reiseliv. 

Publikum kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken fra kl. 12:15. 

Avhandlingen er publisert i Munin.

Prøveforelesningstekst:

«På hvilke måter kan museer med spesiell innretning som minoritetsinstitusjoner virke som samfunnsaktører i en flerkulturell kontekst?»

Disputasen holdes kl. 14:00 samme dag, i de samme lokaler hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen

" Kvensk kulturarv og museumsformidling. Strategier, spenninger og kulturelle betydninger".

When: 05.12.23 at 12.00–13.00
Where: Aud 1042
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Unit
Contact: Gøril Johansen
Phone: 78 45 01 32
E-mail: goeril.johansen@uit.no
Add to calendar