Lansering av nordisk publiseringsplattform – et reelt alternativ til kommersielle aktører. Erfaringer, muligheter og potensielle utfordringer

Illustrasjons-/bannerbilde for Lansering av nordisk publiseringsplattform – et reelt alternativ til kommersielle aktører. Erfaringer, muligheter og potensielle utfordringer

Universitetsbibliotekene ved UiT og NTNU inviterer til paneldebatt om et nytt nordisk samarbeid som skal styrke satsingen på åpen publisering. 

Det overordnede målet er å gi vekstmuligheter for forskerledet, ikke-kommersiell publisering med åpen tilgang for allmenheten. Arrangementet vil være aktuelt for de av oss som er involvert i tidsskriftredaksjoner, som har erfaring med eller planlegger å publisere monografier eller lærebøker, og som er interessert i en mer forskerstyrt form for åpen publisering.

Tidspunkt: 30. november, 10:00–11:30
Sted: Zoom Meeting ID: 643 4364 8007 Password: 529464
Språk: Norsk/svensk

Tema:

Lansering av nordisk publiseringsplattform – et reelt alternativ til kommersielle aktører. Erfaringer, muligheter og potensielle utfordringer.

  1. Hva innebærer det at publiseringen blir forskerledet?
  2. Hva må forskere lære seg for å selv kunne bestemme over publiseringsprosessen?  
  3. Hvordan skal det hele finansieres?

Agenda:

Velkommen: Tor Grande, Prorektor for forskning og formidling, NTNU
Panelsamtale, med ordstyrer: Per Pippin Aspaas, Faggruppeleder for forsknings- og publiseringsstøtte, UiT.

Deltakere:

  • Wilhelm Widmark, bibliotekdirektør og leder for Stockholm University Press
  • Patrick Kermit, professor v/NTNU og leder av foreningen som utgir Scandinavian Journal of Disability Research
  • Kari Anne Bråthen, professor i biologi v/UiT
  • Terje Lohndal, professor i engelsk språkvitenskap og prodekan Humanistisk fakultet, NTNU

Det blir også diskusjonsrunde, med spørsmål fra Zoom-deltakerne.

Bakgrunn

Norske universiteter betaler årlig flere hundre millioner kroner for publiseringsavtaler med store forlag. I en tid med trangere økonomiske vilkår parallelt med prisvekst er publisering under sterkt press – både når det gjelder lesetilgang og muligheter for å publisere forskning.
For å adressere dette problemet og samtidig fremme åpen publisering, har NTNU og UiT tatt initiativ til et samarbeid med Stockholm University Press for å danne en felles, forskerdrevet, ikke-kommersiell publiseringsplattform. Dette skal gi våre forskere gode muligheter til å publisere både bøker og tidsskrifter med åpen tilgang.

Dele erfaringer og spre informasjon om alternative publiseringsruter
I paneldebatten møtes forskere med erfaring fra tidsskrift- og bokpublisering med representanter fra universitetsbibliotekene. Det nye samarbeidet vil bli presentert og belyst av forskere med ulike faglige ståsteder. Et sentralt spørsmål er hvorvidt, og i tilfelle hvordan, initiativet kan bidra til overgangen fram mot en mer forskerstyrt, ikke-kommersiell modell for åpen publisering. Debatten vil også ta opp spørsmål om kvalitetssikring, fagfellevurdering og muligheten for samarbeid med flere universiteter.

Vi ser frem til en engasjerende diskusjon om fremtiden for en bærekraftig, åpen publiseringsmodell, og håper mange vil sette av tid i en travel kalender for å få med seg dette. 

 

When: 30.11.23 at 10.00–11.30
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Per Pippin Aspaas
E-mail: per.pippin.aspaas@uit.no
Join Zoom meeting
Add to calendar