Responskonferansen: Verden vil til Arktis – hva vil vi?

Illustrasjons-/bannerbilde for Responskonferansen: Verden vil til Arktis – hva vil vi?

Utenriksdepartementet og UiT Norges arktiske universitet inviterer til konferansen «Verden vil til Arktis – hva vil vi?». Med konferansen i Tromsø ønsker utenriksministeren råd og innspill til utenrikspolitikken i en ny tid.

Responskonferansen er åpen for alle, men deltagelse krever påmelding da det er begrenset med plasser. 
Meld deg på her! 

Konferansen arrangeres her: AUD 2 – Teorifagbygget, hus 1 Lenke til mazemap

Konferansen består av tre deler: 

 1. Arktis møter verden – hva nå? 
 2. Russland i en ny arktisk sikkerhetspolitisk kontekst 
 3. Samarbeid i nord – militært og sivilt 

Sammen med Utenriksdepartementet har UiT satt sammen et program som viser hvordan utenriks- og innenrikspolitikk i Arktis må komplettere hverandre når nye aktører i økende grad fremmer sine interesser og ambisjoner i Arktis. Samtidig har vi i nord et stort, uforløst potensial til mer samarbeid på tvers av grensene mellom Norge, Sverige og Finland, særlig på grunn av et raskt voksende forsvarssamarbeid i NATO. Utenriksminister Espen Barth Eide vil være til stede, innlede og avslutte konferansen.

Har du innspill eller spørsmål til utenrikspolitikken i nordområdene? Send dem gjerne her!

PROGRAM

11.30–11.55 |Lett servering i foajeen utenfor auditoriet

Moderator for konferansen: Jan-Gunnar Winther, prorektor forskning og utvikling, UiT

DEL I – Arktis møter verden – hva nå?  

I en urolig tid med økt interesse for nordområdene fra stadig flere stater, må Norge ha evne til å forstå, påvirke og forme utviklingen i regionen, skriver regjeringen i den nye Langtidsplanen for Forsvaret. I den første delen av konferansen gir vi respons på hvordan forskningsmiljøer, institusjoner, kommuner, bedrifter og enkeltmennesker opplever denne økte interessen for nord – og hva de trenger for å håndtere den.   

12.00–12.10 | Velkommen v/ rektor Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet og ordfører Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune

12.10–12.25 |Key Note | Et endret Arktis – globalt og lokalt 

 • Espen Barth Eide, utenriksminister

12.25–12.50 |Panelsamtale |Verden vil til Arktis – hvordan møter vi utfordringen? 

 • Camilla Brekke, direktør, Norsk Polarinstitutt
 • Stian Bones, professor i historie, UiT Norges arktiske universitet
 • Morten Høglund, leder av Senior Arctic Officials i Arktisk råd

12.50–13.20 |Panelsamtale | Arktis – fra globale til lokale perspektiver  

 • Gunn-Britt Retter, leder av Arktis og miljøavdelingen, Samerådet
 • Luna Drecker, leder av Tromsø ungdomsråd
 • Gøril Johansen, leder av ProTromsø
 • Odd Emil Ingebrigtssen, ordfører Bodø kommune (H)

13.20–13.35 | Kaffepause  

DEL II – Russland i ny arktisk sikkerhetspolitisk kontekst  

Forholdet til Russland er krevende og vil i lang tid framover være definerende for norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk. Samtidig tilhører halvparten av Arktis dette nabolandet, og klimaendringene er bare én av utfordringene vi deler. Et redefinert forhold og redefinerte mål for den norske nordområdepolitikken er tema for den andre bolken av konferansen. 

13.35–13.43 | Key Note| Norske interesser i nord i en ny sikkerhetspolitisk tid

 • Eivind Vad Petersson, statssekretær, Utenriksdepartementet

13.43–13.52 | Lenestolsamtale | Forholdet til Russland i en multilateral kontekst i Arktis 

 • Kari Aga Myklebost, professor i historie, UiT Norges arktiske universitet

13.52–14.15 | Panelsamtale | Hvordan påvirkes Norge og norsk nordområdepolitikk av russisk utenrikspolitikk? 

 • Arild Moe, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (FNI) 
 • Julie Wilhelmsen, forsker 1, Norsk utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • Hans-Jacob Bønå, fylkesordfører i Finnmark (H)
 • Terje Aunevik, lokalstyreleder Longyearbyen (V)

DEL III – Samarbeid i nord – militært og sivilt

Med Finland og Sverige som nye medlemmer av NATO er forsvarssamarbeidet på tvers av grensene nord i Norden allerede på vei fra tegnebrettet til terrenget. I den tredje bolken av konferansen utforsker vi hvordan dette åpner nye muligheter for samarbeid også på andre felt, i en region med svært mange like muligheter og utfordringer.  

14.15–14.25 | Key Note | Regionalt samarbeid i nord 

 • Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær, Kommunal- og distriksdepartementet (Sp)  

14.25–14.35 | Key Note | Et nytt forsvarsbilde og samarbeid i Norden  

 • Generalmajor Lars S. Lervik, sjef Hæren

14.35–14.50 | Kaffepause  

14.50–15.30 | Panelsamtale | Hvordan kan et styrket forsvarssamarbeid i nord se ut – og hvordan kan samarbeidet nord i Norden handle om mer enn Forsvar? 

 • Carina Sammeli, ordfører i Luleå, Sverige
 • Dan Koivulaakso, avdelingssjef vekst og klima, Nordisk ministerråd
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhet og geopolitikk, UiT Norges arktiske universitet  
 • Nils-Ole Foshaug, stortingsrepresentant (Ap), medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen
 • Njord Wegge, professor i statsvitenskap, Forsvarets høyskole. Professor 2 ved UiT
 • Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord 

15.30–15.45 | Innspill og spørsmål fra salen | Utenriksministeren kommenterer og svarer

15.45–16.00 | Oppsummering og avslutning| En ny arktisk hverdag? 

 • Espen Barth Eide, utenriksminister  
When: 13.05.24 at 11.30–16.00
Where: Auditorium 2, Teorifagbygget hus 1
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Lena Gustavsen Nymark
E-mail: lena.g.nymark@uit.no
Add to calendar