Følgende foredragsholdere vil ha innlegg på konferansen: 

 

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk og forskningsleder ved Universitetet i Agder.
Hun har bl.a forsket på mobbing i barnehagen over mange år. Ingrid Lund har skrevet barnebok om mobbing, og bidratt med artikler om krenkelser av barn og andre barnehagefaglige tema i pedagogiske lærerhefter, samt i vitenskapelige artikler og fagbøker.
Ingrid Lund er en av våre fremste forskere på mobbing i barnehagen.

 

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Han er også professor II i utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI og æresprofessor ved Aalborg Universitet. Thomas Nordahl har vært leder av flere nasjonale utvalg og store forskningsprosjekter tilknyttet utdanningsfeltet, og han har skrevet en rekke bøker og artikler om ulike pedagogiske tema.

 

Gøril Figenschou er mobbeombud i Finnmark og vært ansatt som vitenskapelig personale ved UiT- Institutt for lærerutdanning og pedagogikk campus Alta. Gøril er førsteamanuensis i pedagogikk og har mange års arbeidserfaring fra barnehagesektoren.

 

Jon-Håkon Schultz er professor i spesialpedagogikk ved UiT- Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
Han er pedagogisk psykolog og forsker på vold, terrorisme og krisepsykologi. Han er også forskerprofessor ved Norsk senter for vold og traumatiske stress studier, og har utgitt artikler og fagbøker om emnet. Jon-Håkon Schultz bidrar nå i kommunene med sin kompetanse i forhold mottak av barn med stressopplevelser fra krig.