Sted: 
Auditorium 1 i Teorifagsbygget Hus 1
v/ UiT Norges arktiske universitet, Campus Tromsø

09.00  Myldring/kaffe/te/litt å spise

10.00  Åpning av konferansen

10.15  Barnehageansatte som krenker barn - hva skjer?
Ingrid Lund, professor Universitetet i Agder

11.30  Et inkluderende barnehagemiljø 
Gøril Figenschou, Mobbeombud i Finnmark

12.30  Lunsj

13.00  Interne og inkluderende støttesystemer i barnehagen - et lederansvar
Tomas Nordahl, professor Høgskolen i Innlandet

14.30  Kriser og traumer – hvordan ivareta barn i barnehagen?
Jon-Håkon Schultz, professor UiT- Norges arktiske universitet

15.00  Avslutning og vel hjem