Professor Kjell Arne Røvik, UiT - Norges arktiske universitet

 

Et kritisk perspektiv på ideen med partnerskap og hvordan oversette denne ideen til praksis?

Torsdag 13. oktober, kl. 13.15-14.00

 

 

Professor Dag Husebø, Universitetet i Stavanger

 

Aksjonsforskningens mulighet i krevende og/eller velfungerende partnerskap.

Fredag 14. oktober, kl 09.00-09.45

 

Førsteamanuensis Veronica Bergan, UiT - Norges Arktiske universitet
Bbarnehagelærerne Bård Henry Landsem Paulsen og Ellen Strandli, Gimle Studentbarnehage

 

Et bærekraftig partnerskap i barnehagen – et bidrag til fruktbar forskning og praksis.

Fredag 14. oktober, kl 12.00-12.45