NORALF er en interaktiv konferanse med bidrag fra forskere og praktikere. Vi er interessert i bidrag fra pågående eller nettopp avslutta forsknings- og utviklingsarbeid (aksjonsforsknings- og aksjonslæringsarbeid) som berører temaet «Partnerskap mellom skoler/barnehager og forskere- muligheter og barrierer». Presentasjonene skjer i dialoggrupper på 10-12 deltakere. Hvert innlegg er på ca. 15 minutter og etterfølges av diskusjon i gruppa.

Hvert møte i dialoggruppen vil ha ca. to innlegg (koordineres av gruppas ordleder).

Etter hvert innlegg følger en samtale i gruppa. Vi ønsker at innleggene veksler mellom å ha et praktiker- og/eller et forskerperspektiv.

Innlegg som har tematisk sammenheng kan presenteres etter hverandre før samtalene starter.

Hensikten med dialogmøtene er å stimulere til samtaler om faglige spørsmål hvor utvikling av praksis er en sentral del. Det innebærer at alle deltakerne inviteres til å delta, ta ordet og respondere på hverandres innlegg.