Dag 1

Kl. 09.30 - 10.30: Registrering og morgenkaffeprat 

Kl.10.30 - 10.50: Åpning med kulturelle innslag, informasjon og taler 

Kl.10.50 - 11.50: Hovedinnlegg 1: Pigga Keskitalo, University of Lapland, Finland: The place for Indigenous pedagogy in teacher education

Kl.12.00 - 13.00: Lunsj  

Kl.13.00 - 13.50: Kafedialoger 1:
Tema 1: Samisk kulturmangfold
Tema 2: Kultursensitivitet
Tema 3: Samiske og minoritetsrelaterte temaer i praktisk-estetiske fag
Tema 4: Skolens rolle i språklig revitalisering  

Kl.13.50-14.00: Kaffe

Kl.14.00 - 14.45: Kafedialoger 2:
Tema 5: Tverrfaglig arbeid i skolen
Tema 6: Utfordringer og muligheter i
samifisering/indigenisering/dekolonalisering?
Tema 7: Hvordan kan “ikke-samiske” undervisere jobbe med
samiske tematikker?
Tema 8: Nasjonale minoritetstematikker i skole og
lærerutdanning

Kl.14.45 - 15.00: pause

Kl.15.00 - 17.00: Parallellsesjon A og B (se abstraktsamlingen her)

Kl.17.30 - 20.00: Nordnorsk tapas på ILP - Didaktikken (egen påmelding)

 

Dag 2. 

Kl.08:30 - 09.00: Kaffe

Kl.09.00 - 10.00: Hovedinnlegg 2: Claudia Lenz, DEMBRA: Teaching about Jewish life - in the shadow of the
Holocaust?

Kl.10.00 - 10.15: Kaffepause

Kl.10.15 - 12.00: Parallelle sesjoner C og D (se abstraktsamlingen her)

Kl.12.00 - 13.00: Lunsj 

Kl.13.00 - 14.30: Sesjon E (se abstraktsamlingen her)

Kl.14.30 - 14.45: Pause 

Kl.14.45 - 15.30: Hovedinnlegg 3: Torjer Olsen, Senter for samiske studier, UiT, og Hilde Sollid, Institutt for språk og kultur, UiT: Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanningen – muligheter, utfordringer, usikkerhet og mot

Kl.15.30 - 15.45: Oppsummering og avslutning.