TellUs - fra stjernestøv til moderne teknologi

Reis gjennom tid og rom i vår nye geologiske utstilling.

Har du noen gang beundret landskapet rundt deg og oppdaget ledetråder til å forstå vår planets historie og framtid? Lær å lese arkivet som finnes i berggrunnen.

Jorda er svært gammel, et tidsrom så svært at det nesten ikke er til å fatte. I jordas eget arkiv handler bare ett eneste ark papir av 22 700 ark om det moderne mennesket.

Siden jorda ble dannet, har den vært i kontinuerlig forandring.  Den fortsetter å forandre seg, og de globale prosessene som styrer forandringene setter spor i berggrunnen rundt oss.

Ta turen opp fire imponerende topper rundt Tromsø, hver med sitt eget geologisk tema - gjør det innendørs på museet eller forlegg turen utendørs. De samme toppene dukker opp i et panorama inne i utstillinga, og du kan zoome inn på detaljer i fjellene på storskjermen i utstillinga.

Eller du kan lese om dem her:

 

Spor kontinentenes skiftende plassering gjennom tida; Hvor var Tromsø og Nord-Norge for 500 millioner år siden?

Livet formes av jorda, men er også med på å forandre jorda som en geologisk kraft. Aktiviteten til bakterielle livsformer var grunnen til en av de mest fundamentale forandringene i jordas historie. Atmosfæren ble fylt av oksygen, og livet som fantes da ble nesten utryddet på kjøpet.

 

 

Sporene etter denne svære hendelse finner vi i båndet jernmalm, kilden til det meste jernet vi bruker i dag. Vår evne til å puste i en oksygenrik atmosfære - vi er avhengige av den - binder oss sammen med de bakteriene som overlevde den store oksygeneringen av atmosfæren. Dette betyr at de gener i oss, som styrer dette, har en flere tusen millioner år historie. Liv i dag er i alle henseender et produkt av jordas historie.

Verden i dag opptar bare den siste siden i jordas lange arkiv på 45 400 sider. Tenk på den påvirkning, vi har på jorda, og våres bruk av jordas ressurser, som kan være eldre enn tida sjøl. Hvordan forvalter vi denne arven i dag?

 

 

 

I utstillinga viser vi unike funn hentet fra museets samlinger. Mye kan man ta på, mens annet ikke tåler berøring.  Vi viser fossiler bl.a. av tidlig liv på jorda, og selvsagt også olje, kull og dinosaurer. Se hvordan ditt daglige liv er avhengig av geologi. Du kan gjøre et dypdykk i geologiske fenomen på storskjerm eller engasjere deg på interaktive skjermer i utstillinga.

 

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt til finansiering av utstillinga.

 

Mange har bidratt til å produsere utstillinga. Les mer her

 

 

 

Starts: 19.06.19 at 00.00
Ends: 31.12.99 at 00.00
Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Add to calendar