Informasjon om vitnemål og autorisasjon for avgangsstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet våren 2021


NB!
 Husk å endre semesteradressen din i StudentWeb innen 1. juni om du flytter.

Vitnemålene produseres fortløpende etter at siste sensur er registrert, og du vil få en SMS når det er klart til sending. Vitnemålet blir sendt til semesteradressen som er registrert i StudentWeb. Alle  vitnemål sendes som rekommandert brev og må kvitteres ut hos posten/post i butikk. Vær spesielt oppmerksom på hentefristen som er 14 dager.


Har du spørsmål rundt utsending av vitnemål kan du ta kontakt her: 
Frem til og med 09.07.21 kontakter du Infotorget på E-post: Info.helsefak@hjelp.uit.no, eller telefon 776 44610.
Etter 09.07.21 kan du ta kontakt med fellestjenesten for eksamen på E-post: eksamen@uit.hjelp.no

Autorisasjon
UiT sender innmeldingslister til Helsedirektoratet når studentene har fullført og bestått utdanningen.
Du vil få en E-post fra Altinn og du kan se din innmeldte Autorisasjon i HPR registrert her.
Informasjon om betaling av gebyr vil bli sendt til hver enkelt student fra Altinn.


Vitnemålsportalen - del ditt vitnemål digitalt
Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytteles mer om Vitnemålsportalen her.

Her kan du lese mer om eksamen og vitnemål.

UiT og Det helsevitenskapelige fakultet ønsker deg lykke til med jobb og/eller videre studier.  

Målgruppe: Students
Ansvarlig: Svendsen, Elin
Opprettet: 19.04.21 09:06
Sist oppdatert: 20.04.21 12:40