Kurs i microdata.no. Temakurs: Kontekstuelle data

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. 

I 2021 hadde NSD og SSB 307 deltakere fra 63 institusjoner på digitale innføringskurs i microdata.no. Kurstilbudet fortsetter i 2022.

Kontekstuelle data er kjennetegn ved personens omgivelser – som for eksempel foreldre og søsken, familien og husholdningen, tettstedet og kommunen. microdata.no har pekere fra personen til data om alle disse enhetene. Lær hvilke variabler vi har, hvilke du kan lage og hvordan du knytter dem sammen.

Meld deg på til microdata@ssb.no (angi kursdato, navn, e-post og institusjon).

For å delta på kurset må du ha tilgang til microdata.no, a kontakt med de ansvarlige på ditt fakultet som kan melde deg inn i tjenesten

When: 31.05.22 at 10.00–14.00
Where: Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Contact: NSD og SSB
E-mail: microdata@ssb.no
Add to calendar