Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år på bachelor i musikkutøving Irene Tandberg, cello" /> Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år på bachelor i musikkutøving Irene Tandberg, cello" />

Eksamen Irene Tandberg, cello

Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år på bachelor i musikkutøving

Irene Tandberg, cello

KONSEN EKSAMENSFESTIVAL!
Byens tøffeste og mest velklingende eksamensavvikling!
Studenter ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet spiller 47 eksamenskonserter mellom 22. mai og 11. juni. Alle konsertene er åpen for publikum og gratis. Vi håper mange vil komme å høre på. Velkommen!
Disse eksamenskonsertene avslutter studieprogrammene bachelor og master i musikkutøving, eller de avslutter et valgemne, videreutdanningsemne eller deler av studieprogram. Konsertene har ulik varighet, fra 20-60 minutter.
Mer info om hver enkelt konsert kan du finne i vårt eksamensfestivalhefte som legges ut på konsertersteder, og  i vår arrangementskalender på konsen.no
When: 09.06.23 at 13.45–14.15
Where: Musikkonservatoriets konsertsal
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Silje Bræck Tøllefsen
Phone: 93283368
E-mail: silje.b.tollefsen@uit.no
Add to calendar