Grepperud, Gunnar


Worktitle

Job description


 • Suzen, Elisabeth; Grepperud, Gunnar; Lindgaard, Oddlaug Marie. Professional Development; Creating an Arena for Pedagogical Reflections among Academic Staff: A Hermeneutic Phenomenological Study among Learning Teachers at Nord University, Norway. Brill Academic Publishers 2022 ISBN 978-90-04-52091-2.
 • Dørum, Kine; Grepperud, Gunnar. På stedet hvil? Noen refleksjoner om implementering av IKT og læring i norsk høyere utdanning med utgangspunkt i Norgesuniversitetets arbeid. UNIPED 2015; Volum 38 (3). ISSN 1500-4538.s 164 - 179.
 • Holen, Frank; Grepperud, Gunnar. Learning, Meaning and Bildung? Reflections with Reference to a Net-based MBA Programme. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 128 - 144.
 • Solberg, Mariann; Grepperud, Gunnar; Hansen, Finn Torbjørn. Pedagogical considerations:A New discourse based on Academic Bildung. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.
 • Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar. Familjen som studiemiljö. Studentlitteratur AB 2012 ISBN 978-91-44-07809-0.s 123 - 146.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne. Lokale studiesentra - ny plante i den nordnorske kompetansefloraen. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 137 - 156.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne. Regionenes kamp om kompetansen- et nordnorsk eksempel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 245 - 258.
 • Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar. Undervisning av voksne - en arena for amatører eller profesjonelle? En analyse av holdninger til voksenlæreres kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41680-2.s 172 - 196.
 • Grepperud, Gunnar. Mer prat enn praksis- hva skjedde med Kompetansereformen. Bedre Skole 2011 (1). ISSN 0802-183X.
 • Grepperud, Gunnar. Empiri, teori og ideologi - tanker om IKT og skoleutvikling. Bedre Skole 2011 (2). ISSN 0802-183X.
 • Grepperud, Gunnar; Flaatten, Sandra Val. Noe er det vel godt for? Utdanning og omstilling i Store Norske. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 201 - 232.
 • Grepperud, Gunnar. Livsløang læring i praksis - noen oppsummerende kommentarer. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 229 - 243.
 • Grepperud, Gunnar. Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 11 - 23.
 • Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla. The Rural Urban - Urban Dahllöf 80 - år. Pedagogisk Forskning i Sverige 2008; Volum 13 (3). ISSN 1401-6788.s 198 - 214.
 • Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M. Den voksne, fleksible student - dimensjoner og diskusjoner. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922685.s 201 - 212.
 • Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M. Barrierer og belastninger i fleksibel utdanning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922685.s 159 - 176.
 • Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla. Vad leder det til?. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922685.s 143 - 158.
 • Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla. Hvorfor begynner de?. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922685.s 123 - 142.
 • Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M. Studiesituasjon og studiestrategier hos voksne, fleksible studenter. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922685.s 103 - 122.
 • Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla. Vuxna flexibla studenter som del av högre utbildning- rekrytering och kännetecken. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922685.s 31 - 62.
 • Grepperud, Gunnar; Rekkedal, Torstein. Noen korte avsluttende refleksjoner. 2005.
 • Kalnes, Øyvind; Grepperud, Gunnar. Den institusjonelle siden av fleksibiliseringsprosjekt. (omtale) 2005 (2).s 139 - 164.
 • Støkken, Anne Marie; Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M.. Adult student life and learning. Lifelong Learning in Europe 2005; Volum Vol IX (jan.05). ISSN 1239-6826.s 12 - 17.
 • Støkken, Anne Marie; Grepperud, Gunnar; Toska, Jan Atle. Out of the Shadow and Into the Spotlight - The development of Distance Teaching in Norwegian Higher Education. (omtale) International Review of Research in Open and Distance Learning 2002; Volum Vol.2. (Nr. 2). ISSN 1492-3831.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin; Grepperud, Gunnar. Skolemiljø for en meningsfylt ungdomsskole. Gyldendal Akademisk 2000.s 58 - 70.
 • Støkken, Anne Marie; Grepperud, Gunnar; Toska, Jan Atle. "Skyggetilværelse eller rampelys - utvikling av fjernundervisning i norsk høgre utdanning". 2000.s 31 - 57.
 • Grepperud, Gunnar; Skrøvset, Siw. Undervisningslære : eksempler, ideer og refleksjoner. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42285-8.
 • Grepperud, Gunnar. Kunnskapssamfunnet- hva vil vi med voksnes læring?. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205406957.
 • Grepperud, Gunnar. "For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 115 - 136.
 • Grepperud, Gunnar. For folk flest- fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9-788205-380493.
 • Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla. Leva och lära i Hälsingland. Studiecentra- pionjär och pådrivare. 2007 ISBN 978-91-973598-6-3.
 • Grepperud, Gunnar. Kunnskap skal styra rike og land..” Livslang læring i høgere utdanning. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 9788205375536.
 • Grepperud, Gunnar. Til å bli klok av : et knippe prosjekterfaringer 2004. 2005 (2) ISBN 82-91308-38-1. ISSN 1504-2081.s 77 - 88.
 • Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar. Evaluering av lederstrukturen ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 2019.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holen, Frank. Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer. 2017.
 • Grepperud, Gunnar. Teknisk hjelper eller pedagogisk medskaper? noen innspill om støttetjenester for undervisning, læring og teknologi ved Nord Universitet. 2017.
 • Grepperud, Gunnar; Rosenvinge, Jan H. avsporing av debatten om lydighet og doktorgrader. KHRONOS 2017. ISSN 0259-0190.
 • Grepperud, Gunnar; Bjørnåvold, Jens; Jakobsen, Wenche; Sørheim, Stian Ørbeck. Utdanning og arbeidsliv- det må to til for å danse tango. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Grepperud, Gunnar; Lie, Ivar. Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune. Utfordringer, strategier og tiltak. 2017.
 • Rosenvinge, Jan H; Grepperud, Gunnar. Arbeid med doktorgrader er blitt snudd på hodet. Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holm, Lisbet; Fjellberg, Berit. Nord-Troms kommunene tar grep. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Grepperud, Gunnar; Nordkvelle, Yngve; Haugsbakk, Geir; Yvonne, Fritze; Dørum, Kine. 30 years of ICT and learning in education actors, perspectives and results in a Norwegian context Geir Haugsbakk, Yngve Nordkvelle, Yvonne Fritze, Gunnar Grepperud, Kine Dørum. ECER 2016 Dublin The European Conference on Educational Resarch 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.
 • Grepperud, Gunnar. Pedagogisk kompetanse og pedagogisk merittering- ordninger og erfaringer. 2016.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Roos, Gunilla. Varsel om en mulig krise. Rapport nr. 4 fra prosjektet "Utdanning for utvikling- studie-og læringssentrenes rolle og funksjon". Septentrio Reports 2016:2. 2016.
 • Grepperud, Gunnar; Valdermo, Odd. Femårig lærerutdanning - "mer svømmeopplæring uten vann"?. Utdanningsnytt.no 2016.
 • Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine. Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 2016.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Roos, Gunilla. Levende studie- og læringssentra? Erfaringer og funksjoner. 2015.
 • Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla. Levende studie- og læringssentra? Funksjoner og framvekst.. 2015.
 • Roos, Gunilla; Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar. Levende studie-og læringssentra? Kompetensutmaningar i tre rurala regioner. 2015.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne. En svale gjør ingen sommer. Evaluering av enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HELPED). 2015.
 • Valdermo, Odd; Grepperud, Gunnar; Voll, Liv Oddrun. Læringtrykk i PISA og TIMSS: To analyser til ettertanke. Utdanning 2014 (9). ISSN 1502-9778.s 46 - 49.
 • Grepperud, Gunnar; Valdermo, Odd. Læringstrykk i Pisa og Timss: To analyser til ettertanke. Bedre Skole 2014 (2). ISSN 0802-183X.
 • Dørum, Kine; Grepperud, Gunnar. Hvis Norgesuniversitetet ikke fantes - Refleksjoner om fortid og framtid. Konferanse 2014-11-04 - 2014-11-04 2014.
 • Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar. Det er for seint å snyte seg når nesa er borte - Om betydningen av å utvikle lokale kompetanseutviklingstrategier i distriktssamfunn. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Grepperud, Gunnar. Et kritisk blikk på statlige utviklingsmidler. Bedre Skole 2013 (1). ISSN 0802-183X.s 46 - 53.
 • Grepperud, Gunnar; Pettersen, Hilde Marie; Didriksen, Stine. Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?. 2012.
 • Grepperud, Gunnar. Mer fleksibel læring- rapport fra et utviklingsprosjekt. 2011.
 • Grepperud, Gunnar; Bergersen, Berith; Johansen, Odd Einar. Kunnskapssamfunnet med plass til alle. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.
 • Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla. Tredje vågens studerande. 2010.
 • Grepperud, Gunnar. Fra gruvegang til skolegang. En vurdering av Bergteknikkutdanningen i regi av Stjørdal tekniske fagskole og Store Norske Spitsbergen Kulkompani. 2009.
 • Grepperud, Gunnar. "Arbeidssomt men spennende"- noen studenterfaringer fra første året med Informatikkstudiet ved Torgar Studiesenter. 2009.
 • Grepperud, Gunnar. Open Learning - experiences and paradox. ScieCom Info 2008 (4). ISSN 1652-3202.s 1 - 2.
 • Ramberg, Per Johan; Hestbek, Tine Arntzen; Grepperud, Gunnar. FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis. Rapport fra et aksjonslæringsprosjekt. 2008.
 • Grepperud, Gunnar. Til skjells år og alder? En drøfting av studie- og læringsorienteringer hos voksne studenter. Nordisk Pedagogik 2007. ISSN 0901-8050.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Rydningen, Arne. Fleksibel høyere utdanning: Status, utfordringer og nye initiativer. 2007.
 • Støkken, Anne Marie; Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M.. Studier og hverdagsliv: Voksne studenter i fleksibel læring. 2006.
 • Grepperud, Gunnar; Haugsbakk, Geir. Ikke helt som planlagt? : nettbaserte aktiviteter i teori og praksis. 2004 (118) ISBN 8271842986.
 • Banff, Poul-Erik; Grepperud, Gunnar; Jørgensen, Gunnar Eggert; Lorentsen, Annette; Roos, Gunilla; Støkken, Anne Marie; Øydvin, Astrid; Åström, Eva. Mange bekker små...Evaluering av arbeidet med SOFF-støttede fjernundervisningsprosjekter. 2002 ISBN 8291308292.
 • Grepperud, Gunnar; Thomsen, Terje Øien. Vilkår for et regionalt utdanningsløft. 2001 ISBN 82-92352-00-7.
 • Grepperud, Gunnar; Thomsen, Terje Øien. Vurderingsrapport for de to første års virksomhet ved studiesenteret på Finnsnes. 1999.
 • Knudsen, Ida Margrethe; Ljoså, Erling; Haugen, Harald; Grepperud, Gunnar; Nilsen, Kjell Åge; Blom, Dagny; Kristiansen, Tove. Fjern og nær. Fjernundervisningsteknologi og skolebasert etter- og videreutdanning. 1997.
 • Look at all works in CRIStin →
  TEO-H1 1.492

  Click for bigger map