Illustrasjonsbilde

Courses and teaching

Courses and teaching

Introduction text goes here.

Fixed online courses

Illustrasjonsbilde av en åpen bok
iKomp (innføring i informasjonskompetanse)

iKomp er et gratis og åpent nettkurs for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier. Hovedformålet med kurset er å gjøre studenter godt rustet til å møte universiteter og høyskolers krav og forventninger om læring, akademisk redelighet og kildebruk. Kurset kan tas i sin helhet med en avsluttende eksamen og fungerer derfor godt som arbeidskrav i studieemner. Kurset kan også benyttes til oppslag eller repetisjon. 

Klikk for å gå til nettkurset.

Teaching offers

Illustration image for the course, country road in autumn.
Take control of your PhD journey

Writing a PhD benefits from the acquisition of competencies outside of the specific study, such as being aware of current academic norms, knowing how to retrieve, evaluate, and manage sources, being up to date about open access publishing, and handling scientific research data in line with best practice. Take control of your PhD Journey: From (p)reflection to publishing is a biannual seminar series designed for PhD candidates in their first year, coming from all fields of study.

Click to read more about the course.

Upcoming courses

18

ja
Learn OpenRefine: A power tool for cleaning messy spreadsheet data
  • 18.01.22 09:00 - 12:00
  • Zoom , Campus: Digital

In this type-along workshop, we will cover how to use OpenRefine to clean up messy data that is in tabular format(such as spreadsheet or csv).

17

fe
Workshop on Electronic Lab Notebook RSpace
  • 17.02.22 09:00 - 12:00
  • Zoom, Campus: Digital

17

fe
Workshop on Electronic Research Notebook RSpace
  • 17.02.22 09:00 - 12:00
  • Zoom, Campus: Digital

17

fe
Innføringskurs i microdata.no for deg med mindre programmeringserfaring
  • 17.02.22 10:00 - 14:00
  • på Teams, Campus: Digital

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. Mer informasjon finner du her. 

I 2021 hadde NSD og SSB 307 deltakere fra 63 institusjoner på digitale innføringskurs i microdata.no. Kurstilbudet fortsetter i 2022.

22

ma
Introductory course in microdata.no (in English)
  • 22.03.22 10:00 - 14:00
  • Teams, Campus: Digital

Microdata.no is a data service that provides an opportunity for researchers and students to process and analyse Statistics Norway's anonymized data on population, education, income, the labor market and social security. See this site for more information.

A four hours digital introductory course free of costs gets you started on microdata.no. 

All upcoming courses and activities