Innpassing og godkjenning av (ekstern) utdanning

Dersom du har tatt høgre utdanning ved andre læresteder, eller ved andre studieprogram ved UiT, kan du søke om godkjenning/innpassing av denne utdanninga i ditt nåværende studieprogram ved UiT.


Dersom du har utdanning fra andre læresteder enn UiT eller andre studieprogram ved UiT, så kan du søke om å få denne utdanninga innpassa, slik at du får fritak fra tilsvarende emner i ditt nåværende studieprogram ved UiT, eventuelt som valgfrie emner dersom ditt studieprogram tilbyr dette. 

Ta kontakt med ditt studieprogram, dersom du har spørsmål knytta til dette og til behandling av søknaden din.

Vær oppmerksom på at minst 60 studiepoeng av studieprogrammet må være tatt ved UiT, for at du skal kunne få en grad fra UiT.


Om søknaden og behandlingstid
For at vi skal kunne behandle søknaden din, må du først ha fått opptak til det aktuelle studieprogrammet ved UiT. Videre må du i søknaden din, legge ved karakterutskrift, emnebeskrivelse og pensumliste. Disse dokumentene må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Uten denne dokumentasjonen er det ikke mulig for UiT å behandle søknaden.

OBS: Dersom ditt tidligere lærested benytter resultatutveksling, så trenger du ikke sende inn karakterutskift. Dersom utdanninga du ønsker å innpasse er tatt ved UiT, trenger du ikke legge ved noe dokumentasjon.

Vi anbefaler deg å sende inn søknaden din i god tid før semesterstart, slik at UiT rekker å behandle søknaden din før semesterregistreringsfristen går ut. Du vil få svar på søknaden senest innen fire uker. Pass på at søknaden inneholder alle relevante dokumenter - det bidrar ofte til kortere saksbehandlingstid.


Hvordan søke om innpassing

1. Bruk dette søknadsskjemaet: Bokmål Nynorsk

2. Fyll ut skjemaet og lagre skjemaet i pdf eller xml-format på din maskin

3. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

4. Fyll inn påkrevd info. I tittelfeltet som ligger under "Hva sender du" må du skrive "Søknad om innpass/godkjenning + navnet på studieprogrammet ditt"

5. Last opp søknadsskjemaet ditt og påkrevde vedlegg

6. Send inn søknaden.


 

Page administrator: Grethe Karlsen
Last changed: 29.08.2023 08.44
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne