Studiefasiliteter ved Helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet er et fakultet som brer seg utover flere bygninger. Det er derfor litt forskjellig hva man finner hvor. Denne siden vil prøve på å gi en oversikt over studiefasilitetene og hvor de er.

MH- og Farmasibygget:

  • PC-laber

U7.108, U7.110 i MH-bygget
F4.224 (Farmasibygget)

  •  Lesesaler

Disse befinner seg på plan 7, 8 og 10 på MH-bygget, samt i 2. og 3. etasje i Farmasibygget.
Nærmere bestemmelser om disse er å finne i lesesalsreglementet.

  • Bokskap / garderobeskap

MH-bygget:
plan 5, utenfor trimrommet
plan 7, langs korridorene i undervisningsfløya
plan 8, langs korridorene i undervisningsfløya

Farmasibygget:
1. etasje, innerst (helt vest) i vrimlearealet

Bok- og garderobeskap som ikke har oppdatert reservasjon (navn, kull, studie og semester) vil bli klippet og innholdet fjernet slik at skapene gjøres tilgjengelig igjen til neste studiesemester. NB! 4. års medisinstudenter som starter på sitt 5. år, bes rydde skapet på permanenet basis. Dette fordi man ikke har krav på skap etter 4. studieår.

 

TANN-bygget:

  • PC-lab

TANN 2.212

  • Lesesaler

tilgjengelig i 3. etasje

  • Bokskap / garderobeskap

tilgjengelig i 3. etasje

TANN-bygget er åpent innenfor ordinær arbeidstida. Studenter på 3.-5. år på integrert master i odontologi får utdelt nøkkelkort til bygget.

 

Teorifagbygget:

  • Lesesaler

er tilgjengelig i hele Teorifagbygget

  • Bokskap / garderobeskap

tilgjengelig i hele Teorifagbygget

 

Trimrom ved MH-bygget:

Det er et eget trimrom for studenter og ansatte ved MH-bygget. Dette rommet ligger på plan 5, ned trappen vis à vis inngangen til kantina på plan 6. Rommet er utstyrt med diverse styrketreningsapparater.

 

Universitetsbiblioteket:

Page administrator: Verena Woltering
Last changed: 08.07.2022 12.28
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne