autumn 2020
TEK-2800 Matematikk 3 - 5 stp

Last changed: 11.08.2021

Application deadline

1. juni

Type of course

Emnet kan tas som enkelt emne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Course overlap

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 5 stp
ITE1613 Matematikk 3 5 stp

Course content

Parametriserte kurver.

Flater i rommet.

Kartesiske- sylinder- ogkulekoordinater.

Kurveintegral, dobbel- og trippelintegral.

Vektorfelt. Fluks, curl og divergens.

Greens teorem, divergensteoremet og Stokes teorem. 


Recommended prerequisites

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester), TEK-1516 Matematikk 2

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon,
 • Funksjoner av flere variable og vektoranalyse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
 • Kandidaten kan resonnere matematisk.
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger med oppgaveregning.

Assessment

Arbeidskrav

To av tre innleveringer må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne og Haugans formelsamling.