spring 2022
TEK-1504 Fysikk - 5 stp

Last changed: 17.06.2022

Application deadline

1. desember

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1603 Fysikk/Kjemi 5 stp
IGR1512-1 Fysikk 5 stp
IGR1519 Fysikk - 3-termin 5 stp
IGR1612 Fysikk/Kjemi - Alta 5 stp
TEK-1113 Fysikk og kjemi 5 stp

Course content

Bevegelse langs en rett linje. Bevegelse i 2 og 3 dimensjoner. Newtons lover. Arbeid og energi. Energibevaring. Sammensatte legemer. Gravitasjon. Rotasjonsbevegelse. Statikk. Varmelære. Ideelle gasser. Faseoverganger.

Recommended prerequisites

TEK-1507 Matematikk 1

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten:

 • Forstår standard faguttrykk og begreper.
 • Forstår de grunnleggende prinsipper og ideer.
 • Forstår hvordan en matematisk modell kan beskrive et fysisk fenomen.
 • Forstår hvordan antagelser innvirker på matematiske modeller.
 • Forstår hvordan fysiske lover kan settes opp og anvendes for beregninger.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan sette opp beskrivelsen av et gitt fenomen i form av matematiske uttrykk
 • kan velge de rette fysiske lover for beregninger i gitte fysiske situasjoner, og kunne sette opp de korresponderende ligningene med nødvendige antagelser og modifikasjoner. 
 • kan løse ligningene som beskriver grunnleggende fysiske situasjoner.
 • kan forstå resultatene av beregningene og kunne trekke de rette konklusjoner.

Kompetanse:

Kandidaten:

 • Vil være i stand til å kommunisere/diskutere med andre fagpersoner på fagområdet.
 • Vil ha en forståelse av grunnleggende realfag og deres betydning for ingeniørfaglig utvikling. 


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger med presentasjon av nytt stoff, eksempler og gjennomgang av oppgaver. Det kan forekomme demonstrasjoner på forelesningene.

Assessment

Arbeidskrav:

2 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektronisk i Canvas. Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen:

3 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering: A-F, der f er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator og godkjent formelsamling. 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensspråk: Norsk


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumliste for TEK-1504 Fysikk 1