autumn 2021
SOK-1003 Python-lab - 5 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Course content

Python er verdens nest mest brukte programmeringsspråk i følge GitHub. Språket er basert på åpen kildekode og er gratis å bruke. Dette kurset gir en enkel innføring i Python anvendt på økonomiske problemstillinger innen statistikk og matematikk. Temaer som inngår i kurset er grunnleggende programmering i Python, bruk av Python til å løse økonomiske problemstillinger, visualisering av matematiske løsninger og visualisering av data.

Objective of the course

Studenten lærer å sette opp, løse og visualisere matematiske modeller i samfunnsøkonomi med Python-kode. Studenter lærer også å gjøre enkle statistiske analyser ved visualisering av data. Kurset er delvis et supplement til BED-1007 Matematikk for økonomer, og tar opp noen av de samme temaene.

Kunnskap

Kandidaten har

 • grunnleggende kunnskap om koding i programmeringsspråket Python
 • grunnleggende kunnskap i hvordan Python brukes til å sette opp og løse økonomiske modeller som er basert på matematikk
 • grunnleggende kunnskap i bruk av Python for å visualisere løsningen på matematiske modeller som brukes i økonomifaget
 • grunnleggende kunnskap om lasting og visualisering av data i Python

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • skrive enkle Python-program
 • bruke Python til matematisk løsning av økonomiske problemstillinger
 • bruke Python til å fremstille økonomiske problemstillinger grafisk
 • laste og visualisere data i Python

Kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å sette opp og løse enkle modeller som brukes i økonomifaget
 • har evne til å belyse en økonomisk problemstilling ved hjelp av programmering i Python
 • kan laste og visualisere data.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Kurset vil i stor grad benytte «omvendt klasserom», altså at forelesninger i hovedsak gis som videoforelesninger. Videoforelesningene vil både være lokalt produsert og fra DataCamp (www.datacamp.com).

Undervisningsressurser fra DataCamp vil bli brukt i utstrakt grad i begynnelsen av kurset til å lære grunnleggende Python-programmering.

Klasseromsundervisningen vil brukes til å arbeide med problemstillinger og gjennomgang av disse.


Assessment

Eksamensordning

Eksamensordningen er en mappe som består av flere innleveringer inkludert et avsluttende datavitenskapelig prosjekt. Prosjektet kan gjøres i grupper. Det skal også gjennomføres en presentasjon av prosjektet.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.


 • Earlier years and semesters for this topic