Partnerinstitusjon:
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Russland

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Russland

Om Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Northern Arctic Federal University (NARFU) ble grunnlagt i 2010 med basis i Det tekniske statsuniversitetet i Arkhangelsk. NARFU har omtrent 19 000 studenter og 4 000 ansatte. Campus befinner seg i Arkhangelsk, Russland.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree , North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 11 study programmes