Partnerinstitusjon:
South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

Finland

South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

Finland

Om South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK) ble opprettet i 2017 ved fusjon mellom Kymenlaakso og Mikkeli University of Applied Sciences, grunnlagt henholdsvis 1996 og 1992. Universitetet har 9 300 studenter og 750 ansatte fordelt på fire campus; Kotka, Kouvola, Mikkeli og Savonlinna.

Utvekslingsplasser

Institutt for helse- og omsorgsfag har utvekslingsplasser for studenter.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957


Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search