Partnerinstitusjon:
Latvian Academy of Culture

Latvia

Latvian Academy of Culture

Latvia

Om Latvian Academy of Culture

Latvian Academy of Culture (LKA) ble grunnlagt i 1990 og tilbyr studier i blant annet kunst- og samfunnsfag, teater, audiovisuell kunst og moderne dans. LKA har omtrent 700 studenter og 80 undervisere og er lokalisert i hovedstaden Riga, Latvia.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for språk og kultur har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search