Partnerinstitusjon:
Saint Mary's University

Canada

Saint Mary's University

Canada

Om Saint Mary's University

Saint Mary¿s University (SMU) kan spore sine røtter tilbake til 1802 og er det nest eldste engelskspråklige universitetet i Canada. Universitetet har 7 100 studenter og 1 000 ansatte og er lokalisert i Halifax, Nova Scotia.

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree , North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search