Partnerinstitusjon:
Newcastle University

Storbritannia og Nord-Irland

Newcastle University

Storbritannia og Nord-Irland

Om Newcastle University

Newcastle University ble formelt opprettet i 1963 da det fikk sin egen University Act, men kan spore sin historie tilbake til 1834 med opprettelse av medisinsk utdanning.

Universitetet har 6000 ansatte og 26000 studenter. I tillegg til flere campus i Newcastle har Universitetet campus i London, Singapore og Malaysia.

Kunstakademiet har 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 plass for lærere.

Krav om språkkunnskaper: Engelsk B2

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes