Partnerinstitusjon:
Tallinn University of Technology (TalTech University)

Estland

Tallinn University of Technology (TalTech University)

Estland

Om Tallinn University of Technology (TalTech University)

Tallinn University of Technology (TTU) ble grunnlagt i 1918 og er det eneste teknologiske universitetet i Estland. TTU har 11 000 studenter og 1 900 ansatte og er lokalisert i Tallinn.

Utvekslingsplasser

Handelshøgskolen i Tromsø har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search