Partnerinstitusjon:
Bifröst University

Island

Bifröst University

Island

Om Bifröst University

Bifröst University (BIFROST) ble opprettet i Reykjavik i 1918 som Samvinnuskólinn hvor skolens formål var å utdanne ledere. I 1955 ble universitetet flyttet til Bifröst, Borgarfjördur, hvor det fortsatt er lokalisert med 700 studenter og 53 ansatte fordelt på tre fakulteter.

Utvekslingsplasser

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search