Andrea Berg Foss


Job description

Course coordinator PED-6109 Special education - Profound Multiple Disabilities
Employee representative for FO at Uit The arctic university of Norway


 • Andrea B. Foss :
  Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass
  Fontene forskning 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Andrea B. Foss :
  Intellectually disabled employees' experiences with self-determination in the transition to work in a regular workplace
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Jakten på lysglimtet - hvordan har god vernepleierpraksis forandret seg?
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Utviklingshemming og seksualitet
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass
  2023
 • Andrea Berg Johnsen, Hege Gjertsen :
  «Jeg liker å bestemme, når jeg får bestemme» En kvalitativ studie av hvordan arbeidstakere med utviklingshemming opplever selvbestemmelse i prosessen mot arbeid på en ordinær arbeidsplass, og på den ordinære arbeidsplassen.
  UiT Norges arktiske universitet 2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  • Disability
  • Intellectual disability
  • Participation and self determination
  • Work inclusion
  • Interprofessional collaboration

  Teaching

  • Intellectual disability and profound multiple disabilities
  • Work inclusion
  • Environmental therapeutic work
  • Positive behavior support (PBS)
  • Applied behavior analysis
  • Animal-assisted interventions

  Member of research group  CV

  Bachelors degree in social education
  Masters degree in disability and participation