For Employees

Personalhåndbok

Informasjon for ansatte om lønn, reise, refusjon, arbeidstid, fravær, personalgoder, arbeidstakerorganisasjoner og medbestemmelse