Anka-Ryall-HSL-Kvinnforsk-512x640-.jpg
Photo: Torje Jenssen
Anka-Ryall-HSL-Kvinnforsk-512x640-.jpg
Centre for Women's and Gender Research anka.ryall@uit.no +4777646417 481 54 939 Tromsø BRELIA N 116

Ryall, Anka


Professor emerita


 • Ryall, Anka. Polar Icon? Fridtjof Nansen for Children and Young Adults. Routledge 2020 ISBN 9780367360801.s 29 - 43.
 • Ryall, Anka. Gender in the Twentieth-Century Polar Archive. Transcript Verlag 2019 ISBN 978-3837646566.s 177 - 195.s doi: https://doi.org/10.14361/9783839446560.
 • Ryall, Anka. Svalbard in and beyond European Modernity. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-5275-0290-1.s 232 - 258.s doi: 10.2307/j.ctvggx29s.7.
 • Ryall, Anka. A Deviant in the Arctic. Peter Lang Publishing Group 2015 ISBN 978-3-631-64329-7.s 171 - 190.s doi: 10.3726/978-3-653-03319-9.
 • Ryall, Anka. The Arctic Playground of Europe: Sir Martin Conway's Svalbard. Nordlit 2015 (35). ISSN 0809-1668.s 29 - 45.s doi: 10.7557/13.3424.
 • Ryall, Anka. In Love with a Cold Climate: Representations of the North in Nineteenth-Century Travel Writing from Scandinavia. Journal of Northern Studies 2014; Volum 8 (2). ISSN 1654-5915.s 121 - 137.
 • Ryall, Anka. Woolfian Border Poetics and Contemporary Circadian Novels. Nordlit 2014; Volum 31. ISSN 0809-1668.s 151 - 159.s doi: 10.7557/13.3061.
 • Ryall, Anka. Hva er en helt? Kjønn i antarktislitteraturen. Fortid 2011 (3). ISSN 1504-1913.s 76 - 81.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Arctic Discourses: An Introduction. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s ix - xxviii.
 • Ryall, Anka. Europe's northern periphery and the future of women in the travel narratives of Ethel Tweedie. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2009; Volum 17 (4). ISSN 0803-8740.s 273 - 288.
 • Ryall, Anka. Virginia Woolf og lesningens beruselse. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2009; Volum 21 (3). ISSN 0806-8623.s 39 - 43.
 • Ryall, Anka. Et sapfisk perspektiv. De fraværende kvinnene i Virginia Woolfs Jacobs rom. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 9788251923767.
 • Ryall, Anka; Bjørby, Pål. Introduction: Queer Theory in a Norwegian Context. Routledge 2008 ISBN 9781560237990.s 1 - 8.
 • Ryall, Anka. The World According to Marianne North, a Nineteenth-Century Female Linnaean. Tijdschrift voor Skandinavistiek 2008; Volum 29 (1 & 2). ISSN 0168-2148.s 195 - 218.
 • Ryall, Anka. Også jeg. Gjentakelsens poetikk i litterære pilegrimsreiser til Santiago de Compostela. Universitetsforlaget 2007 ISBN 9788215011639.s 23 - 38.
 • Ryall, Anka. A Humbling Place: Tests of Masculinity in Early nineteenth Century. Travel Narratives from Lapland. Aarhus Universitetsforlag 2007 ISBN 978-87-7934-264-4.s 265 - 283.
 • Goga, Nina; Ryall, Anka. Reisende og skrivende kvinner. Norsklæreren 2005 (2). ISSN 0332-7264.s 21 - 24.
 • Ryall, Anka. Peppermøer og peppermøidentiteter. Kvinneforskning 2003; Volum 1. ISSN 0806-6256.s 112 - 121.
 • Ryall, Anka. A Vindication of Struggling Nature: Mary Wollstonecraft's Scandinavia. 2003 ISBN 0000000000000.s 15 - 30.
 • Ryall, Anka. Innledning. 2003 ISBN 0000000000000.s 1 - 10.
 • Ryall, Anka. Paradoxes of Encounter in Edward Daniel Clarke's Narrative of Lapland. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies 2002; Volum 41. ISSN 0036-5653.s 21 - 36.
 • Ryall, Anka. Medical Body and Lived Experience: The Case of Harriet Martineau. Mosaic 2000; Volum 33 (4). ISSN 0027-1276.s 35 - 53.
 • Ryall, Anka. Et blad av mitt eget hjertes historie. Mary Wollstonecraft i Skandinavia. Nytt om Kvinneforskning 1993; Volum 3. ISSN 0333-0265.s 40 - 48.
 • Ryall, Anka. Domesticating Geographical Exploration: Fredrika Bremer's American Travel Narrative. American Studies in Scandinavia 1992; Volum 24. ISSN 0044-8060.s 24 - 36.
 • Ryall, Anka. Reisebeskrivelser - etnologisk kilde eller topografiske eventyr?. Dugnad. Tidsskrift for etnologi 1989; Volum 15 (3). ISSN 0332-5784.s 15 - 27.
 • Ryall, Anka. Odyssevs i skjørt. Nytt om Kvinneforskning 1985; Volum 2. ISSN 0333-0265.s 3 - 9.
 • Ryall, Anka. Fra skjønnskrift til kjønnsdrift. Om utviklingen av den nye kvinnelitteraturen. Kjerringråd 1981; Volum 3. ISSN 0800-0565.s 30 - 34.
 • Ryall, Anka. Polare kvinner. Norsk polarforskning i kjønnsperspektiv. 2022 ISBN 978-82-8104-468-5.
 • Ryall, Anka; Rønning, Anne Birgitte. Gender in Literary Exchange. Routledge 2021 ISBN 978-0-367-71495-6.s 51 - 67.
 • Ryall, Anka; Hansson, Heidi; Lindgren Leavenworth, Maria. The Arctic in Literature for Children and Young Adults. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-36080-1.s 44 - 56.
 • Hansson, Heidi; Leavenworth, Maria Lindgren; Ryall, Anka. The Arctic in Literature for Children and Young Adults. Routledge 2020 ISBN 9780367360801.s 189 - 202.s doi: 10.4324/9780429343704.
 • Hansson, Heidi; Ryall, Anka. Arctic Modernities. The Environmental, the Exotic and the Everyday. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-5275-0290-1.s 292 - 311.
 • Ryall, Anka. Virginia Woolf. Litterære grenseoverganger. Pax Forlag 2011 ISBN 9788253034409.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Arctic Discourses. (sammendrag) Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s ix - xxviii.
 • Ryall, Anka. Queering Norway. Routledge 2008 ISBN 1560237988.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Artic Discourses 2008. 2008 (23) ISBN 978-82-90423-79-2. ISSN 0809-1668.s 172 - 182.
 • Ryall, Anka; Bjørby, Pål. Queering Norway. Routledge 2008 ISBN 9781560237990.s 1 - 8.
 • Ryall, Anka; Woolf, Virginia. Forord til norsk utgave av Virginia Woolf: Jacobs rom. Pax Forlag 2008 ISBN 0000000000000.
 • Ryall, Anka. Odyssevs i skjørt. Kvinners erobring av reiselitteraturen. Pax Forlag 2004.
 • Ryall, Anka; Sandbach-Dahlström, Catherine. Mary Wollstonecraft's Journey to Scandinavia: Essays. 2003 ISBN 0000000000000.s 15 - 30.
 • Ryall, Anka; Veiteberg, Jorunn. En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge: Catharina Hermine Kølle. Pax Forlag 1991 ISBN 0000000000000.
 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Ryall, Anka. Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic. Museumsutstilling (data) 2019-06-13 - 2019.
 • Tennøe, Arthur; Spring, Ulrike; Undheim, Inger; Ryall, Anka; Aarbakke, Thea; Schimanski, Johan Henrik. Å stille ut litteratur og forfattere. fagseminar (offentlig panelsamtale) (data) (prosjekt) 2019-05-28 - 2019-05-28 2019.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (4). ISSN 0803-8740.s 253 - 254.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (3). ISSN 0803-8740.s 163 - 166.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (2). ISSN 0803-8740.s 81 - 83.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (1). ISSN 0803-8740.s 1 - 3.
 • Ryall, Anka. "Kjønn på Polarmuseet – en intervensjon". Humanistisk forskerseminar 2018-10-12 - 2018.
 • Ryall, Anka. "Arktis – en historie om kjønn". "Det kjønnede arktiske klandskapet" 2018-03-22 - 2018.
 • Ryall, Anka. Review of The Polar Adventures of a Rich American Dame: A Life of Louise Arner Boyd by Joanna Kafarowski. Polar Research 2018; Volum 37. ISSN 0800-0395.s doi: 10.1080/17518369.3018.1492761.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (4). ISSN 0803-8740.s doi: 10.1080/08038740.2018.1429069.
 • Rønning, Anne Birgitte; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (4). ISSN 0803-8740.s 229 - 231.
 • Ryall, Anka. Brit Hofseth – femme fatale eller kvinnelig forskerpioner i Arktis?. Seminar 2017-04-21 - 2017-04-21 2017.
 • Ryall, Anka. Jetsam or Flotsam? Researching Women in Norwegian Polar History. Seminar 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Ryall, Anka. Polar Icon: Fridtjof Nansen for Children and Young Adults. ICASS IX 2017-06-08 - 2017.
 • Ryall, Anka; Hansson, Heidi. Introduction: Environmental, Exotic and Everyday Arctic. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-5275-0290-1.s 1 - 13.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. (fulltekst) NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (1). ISSN 0803-8740.s 1 - 3.s doi: 10.1080/08038740.2017.1313776.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. (fulltekst) NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (2). ISSN 0803-8740.s 73 - 75.s doi: 10.1080/08038740.2017.1357659.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. (fulltekst) NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (3). ISSN 0803-8740.s 161 - 162.s doi: 10.1080/08038740.2017.1379175.
 • Ryall, Anka; Halsaa, Beatrice. Editorial NORA 24:3. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (3). ISSN 0803-8740.s 147 - 150.
 • Ryall, Anka; Halsaa, Beatrice. Editorial NORA 24:2. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (2). ISSN 0803-8740.s 73 - 75.
 • Ryall, Anka; Halsaa, Beatrice. Editorial NORA 24:1. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (1). ISSN 0803-8740.s 1 - 4.
 • Ryall, Anka. Introduction: Arctic Modernities Special Issue. Acta Borealia 2016; Volum 33 (2). ISSN 0800-3831.s 119 - 222.s doi: 10.1080/08003831.2016.1238176.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. (fulltekst) NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (2). ISSN 0803-8740.s 73 - 75.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editoral. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (1). ISSN 0803-8740.s 1 - 5.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka; Bergstrøm, Ida Irene. Norske redaktører overtar nordisk tidsskrift om kjønn. (fulltekst) 2016.
 • Ryall, Anka. Virginia Woolf via Google Maps. Anmeldelse av Lisbeth Larssons Promeader i Virginia Woolfs London. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2015 (2). ISSN 0809-2044.
 • Ryall, Anka. "Tilpasningens evne og resignasjonens kunst" – polar eufori i historisk lys. "Vin & viten" 2014-03-19 - 2014-03-19 2014.
 • Ryall, Anka. Kvinner i polararkivet. Polarhistorisk frokost 2014-04-30 - 2014-04-30 2014.
 • Ryall, Anka. Femme fatale eller forbilde? Polarforskeren Brit Hofseth (1914–41). 10-årsjubileeum Kvinnenettverket på Framsenteret 2014-12-10 - 2014-12-10 2014.
 • Ryall, Anka; Karlsen, Silje Solheim. Ishavskvinner – en ny norsk (litteratur)historie?. Vinterfest 2014-12-11 - 2014-12-11 2014.
 • Ryall, Anka. Gender in the Polar Archive. Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies 2014-03-13 - 2014-03-15 2014.
 • Ryall, Anka. A Woman Geologist in "Norwegian" Northeast Greenland: Pioneering Scientist or Femme Fatale?. Arctic Modernities International Conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.
 • Ryall, Anka. Polare kvinner. En annerledes norsk ishavshistorie. Norway Seminar 2014-10-16 - 2014.
 • Wærp, Henning Howlid; Schimanski, Johan; Ryall, Anka. "Sammen om arktisk litteratur". Intervju om konferansen Arctic discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar, med 65 foredragsholdere fra 15 land. (Journalist: Lasse Jangås.). 2008.
 • Ryall, Anka. Min debut. Prosa - tidsskrift for skribenter 2008 (6). ISSN 0805-276X.
 • Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Schimanski, Johan. Leder for Nordlit 23: Arctic Discourses 2008. Nordlit 2008. ISSN 0809-1668.s 9 - 9.
 • Bjørby, Paal; Bjorby, P; Ryall, Anka. Introduction: Queer Theory in a Norwegian Context. Journal of Homosexuality 2008; Volum 54. ISSN 0091-8369.s doi: 10.1080/00918360801951913.
 • Ryall, Anka. The World according to Marianne North, a Nineteenth-Century Female Linnean. Linnean Travel: Transgressions and Narratives 2007-10-03 - 2007-10-03 2007.
 • Ryall, Anka. Ethel Tweedie's Northern Periphery. Regionerneas estetiska uttryck och bilden av regionerna 2007-03-30 - 2007-03-31 2007.
 • Ryall, Anka. The woman and the hour: Harriet Martineau and Victorian ideologies. Journal of the History of the Behavioral Sciences 2006; Volum 42. ISSN 0022-5061.
 • Ryall, Anka. Review of Caroline Roberts, The Woman and the Hour: Harriet Martineau and Victorian Ideologies. Journal of the History of the Behavioral Sciences 2005. ISSN 0022-5061.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Jangås, Lasse; Sæbbe, Yngve Olsen. 9 mill. til forskning på arktisk litteratur. 2005.
 • Ryall, Anka. Et talerør for de mange. Anmeldelse av Tillie Olsen: Tell me a Riddle (Gi meg en gåte). Vinduet 1981; Volum 2. ISSN 0042-6288.s 75 - 76.
 • Ryall, Anka. Å sprengja seg ut med geriljagloser. Anmeldelse av Karin Moe: Kjønnskrift. Vinduet 1980; Volum 2. ISSN 0042-6288.s 63 - 65.
 • Look at all works in CRIStin →  BRELIA N 116

  Click for bigger map