Bilde av Evju, Anne Svelstad
Bilde av Evju, Anne Svelstad
Nursing and Further Education in Narvik anne.s.evju@uit.no +4776966148 90895867 You can find me here

Anne Svelstad Evju • Sari Johanna Lindgren, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Lena Wiklund Gustin :
  Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Anne S. Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen et al.:
  Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke : a process evaluation
  Trials 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Kari Johanne Kvigne, Anne Svelstad Evju, Berit Arnesveen Bronken et al.:
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation
  BMC Health Services Research 11. August 2021 ARKIV / DOI
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine
  Nurse Education in Practice 2020 ARKIV / DATA / DOI
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  “Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine”
  Nurse Education in Practice 2020
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen et al.:
  Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention
  Qualitative Health Research 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Silje C Wangberg, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Svelstad Evju, Anne-Berit Lorentsen :
  Helsesøsters helsefremmende og forebyggende arbeid med innvandrerbarn og deres familier
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Svelstad Evju, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten/brukeren i kommunehelsetjenesten
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Svelstad Evju, Gøril Salomonsen Klette, Anne Kasen, Terese Bondas :
  Vi går inn i det private rommet til pasienten : Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anne Svelstad Evju :
  Sunn aldring og sosioøkonomiske helseforskjeller
  Forebygging.no 2024 DOI
 • Anne Svelstad Evju, Nina Holm Kaarbø, Gabriele Kitzmüller :
  Vi trenger akuttfunksjon ved UNN Narvik for å utdanne sykepleiere
  nordnorskdebatt.no 2023
 • Anne Svelstad Evju :
  jeg brenner for et mer aldersvennlig samfunn
  Fremover 2023
 • Jan Westby, Line Husjord, Annette Meidell, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju et al.:
  "20 skipbrudne reddet i land i Beisfjord - øvelse"
  09. October 2022 DATA
 • Avis Altaposten, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju et al.:
  Øvde på hva man gjør når cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i inntil 5 døgn
  10. October 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Hanne Müller, Anne Svelstad Evju et al.:
  Vellykket øvelse på sjø og land i Narvik
  10. October 2022 DATA
 • Frida Brembo, Line Husjord, Sverre Håkon Evju, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen, Annette Meidell et al.:
  NRK - Øver på overlevelse og hvordan selvbergingsutstyr blir brukt
  10. October 2022 DATA
 • Christin Gjøvik, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Guy Beeri Mauseth et al.:
  Øvde på hva man gjør om cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i fem dager
  10. October 2022 DATA
 • Frida Brembo, Sverre Håkon Evju, Line Husjord, Per-Arne Sundsbø, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen et al.:
  NRK - Bruk av redningsutstyr i en evakueringssituasjon
  10. October 2022 DATA
 • Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju :
  Samtrening mellom nødetater
  Politiforum 2022 FULLTEKST
 • Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju :
  Trygghet i det små gir kvalitet i de større hendelsene
  Ambulanseforum 2022 FULLTEKST
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju et al.:
  Fakulteter sammen om redningsøvelse i Narvik
  07. October 2022 DATA
 • Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen et al.:
  The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke
  2019
 • Anne Svelstad Evju :
  Brukermedvirkning, likeverd og forutsigbarhet for den eldre pasienten
  Geriatrisk sykepleie 2019 ARKIV
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Berit Arnesveen Bronken, Anne Svelstad Evju, Kari Johanne Kvigne et al.:
  Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag
  2019
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming
  2018
 • Randi Martinsen, Marit Kirkevold, Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad et al.:
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation
  2018
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lene Aadal, Randi Martinsen et al.:
  To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention
  2018
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Kari Johanne Kvigne et al.:
  Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention
  2017
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Læreplan SYP-2202 Villmarksmedisin
  2017
 • Anne Svelstad Evju, Sari Johanna Lindgren, Wivi-Ann Tingvoll :
  Fysisk aktivitet hos eldre
  Fremover 08. November 2017
 • Sari Johanna Lindgren, Anne Svelstad Evju :
  Hvorfor svikter ernæringsoppfølgingen?
  Geriatrisk sykepleie 2017
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad et al.:
  Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke
  2017
 • Randi Nymo, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Nursing knowledge in action
  2017
 • Anne Svelstad Evju, Sari Lindgren, Wivi-Ann Tingvoll :
  Avisinnlegg; Økt fokus på underernæring hos eldre
  2016
 • Gabriele Kitzmüller, Anne Svelstad Evju :
  Fagdag om hjerneslag
  2016
 • Anne Svelstad Evju, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten
  2016
 • Karin Ravn Pedersen, Sari Lindgren, Anne Svelstad Evju, Wivi-Ann Tingvoll :
  Fagdag Eldre og ernæring
  2016
 • Anne Svelstad Evju, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten [poster]
  2016 ARKIV
 • Gøril Salomonsen Klette, Anne Svelstad Evju, Anne Kasén, Terese Bondas :
  Helsefremmende pleie krever tid og kunskap
  Tidsskriftet sykepleien 2014
 • Gøril Salomonsen Klette, Anne Svelstad Evju, Terese Bondas, Anne Kasén :
  Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap
  Tidsskriftet sykepleien 2014
 • Benjamin Lischner, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju :
  Using Wilderness Medical Training as a Recruitment Tool and Competence Enhancer for Nursing Students at a Rural Nursing College in Arctic Scandinavia
  Wilderness & environmental medicine (Print) 2013 DOI
 • Benjamin Lischner, Anne Svelstad Evju, Katrine Damgård Finsnes, Monica Iversen, Sverre Håkon Evju :
  Villmarksmedisinsk kompetanse trengs også i Norge
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 DOI

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →