#
#
Research Administration and Quality Education Section geir.bye@uit.no +4777645565 Tromsø ADM B 355

Bye, Geir • Aarsæther, Nils; Myhr, Sindre; Bye, Geir. Distriktskommunen - ein pådrivar for næringsutvikling. (fulltekst) Fagbladet samfunn og økonomi 2021 (1). ISSN 1893-3009.s 76 - 87.
 • Antonsen, Yngve; Bye, Geir. Line managers and employees use of lean task boards in Norwegian municipal healthcare sector: A tool for action learning?. (fulltekst) Leadership in Health Services 2020; Volum 33 (4). ISSN 1751-1879.s 445 - 460.s doi: 10.1108/LHS-04-2020-0020.
 • Sørly, Rita; Krane, Martin Sollund; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt. There is a Lot of Community Spirit Going On’. Middle Managers' Stories of Innovation in Home Care Services. Sage Open Nursing 2019; Volum 5. ISSN 2377-9608.s 1 - 11.s doi: 10.1177/2377960819844367.
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge; Solesvik, Marina. Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013; Volum 12 (6). ISSN 0805-083X.s 23 - 29.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Finnmark Hotellforening og Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe. En analyse av to nettverk innenfor rammen av VS2010 og HF-satsingen. 2004 ISBN 8212019713.s 51 - 60.
 • Bye, Geir. Fra rettighet til ferdighet? Arbeidslivets omdanning.. 2004 ISBN 82-8104-025-4.s 69 - 85.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Løvland, Jarle. The Tromsø module. John Benjamins Publishing Company 2001 ISBN 9781588110497.
 • Aarsæther, Nils; Bye, Geir. Post-korona: Ei opning for distriktskommunane?. Kommunal rapport 2020. ISSN 0801-6410.
 • Aarsæther, Nils; Bye, Geir; Myhr, Sindre. Distriktskommunen som næringsutvikler – En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8408-073-4.
 • Bye, Geir; Krane, Martin Sollund. Fremtidens helsetjenester til hjemmeboende. Følgeforskning av pilotenhet "Midtbyen".. Seminar Tromsø kommune 2019-01-07 - 2019-01-07 2019.
 • Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir. Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene Involvering av ansatte i kontinuerlig forbedring.. Næringsarena Troms fylkeskommune 2018-04-06 - 2018.
 • Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund. Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018). 2018 ISBN 978-82-7492-401-7.
 • Sørly, Rita; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Antonsen, Yngve; Skare, Roar. Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018. 2018 ISBN 978-82-7492-413-0.
 • Brox, Ellen; Kummervold, Per Egil; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Waldahl, Ragnhild Holmen; Lo, Christian. Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018). 2018 ISBN 978-82-7492-410-9.
 • Bye, Geir. Medarbeiderdrevet innovasjon. Presentasjon for ledergruppen i Helse- og omsorgsektoren, Tromsø kommune.. Møte med ledergruppen i Helse- og omsorg, Tromsø kommune 2018-09-24 - 2018.
 • Bye, Geir; Ringholm, Toril Merete. Innovasjonsarbeidet i Harstad kommune – Erfaringer fra arbeidet med kontinuerlig forbedring (Læringslean fase 2). 2017.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Bye, Geir. Surveyresultater - Harstad kommune. Metodikk og utvalgte resultater, Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene – 2015/2017. Norut/IRIS.. 2017.
 • Bye, Geir. Innovasjonsarbeidet i Narvik kommune – Erfaringer fra arbeidet med opplæring og innføring av Lean. Rapport, konfidensiell. Norut.. 2017.
 • Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H.. Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. 2017.
 • Bye, Geir. Kontinuerlig forbedring i Harstad kommune. Funn og erfaringer. Presentasjon for partssammensatt utvalg, Harstad kommune.. Møte med Harstad kommune 2017-05-11 - 2017.
 • Bye, Geir. Forskning og innovasjon satt i system – erfaringer fra et forsker-kommunesamarbeid. Innlegg seminar i forskningsprosjektet Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (Komii), desember 2017.. Seminar forskningsprosjektet Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur 2017-12-01 - 2017.
 • Bye, Geir. Kvinner i ledelse i olje- og gassektoren, Utviklingstrekk 2006 –2015. Foredrag for Arbeidspolitisk Utvalg, Norsk Olje- og gass.. Møte Arbeidspolitisk utvalg, Norsk olje- og gass 2016-04-16 - 2016.
 • Bye, Geir; Aure, Marit; Myhr, Sindre. "Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015. 2016.
 • Bye, Geir. Kontinuerlig forbedring i Harstad kommune. Medarbeiderinvolvering og lederroller. Ledersamling Harstad kommune 2016-11-01 - 2016.
 • Bye, Geir. Innovasjonsarbeidet i Narvik kommune – Erfaringer fra arbeidet med opplæring og innføring av Lean. Rapport, konfidensiell.. 2016.
 • Bye, Geir; Myhr, Sindre. Sammenstilling og analyse av hovedfunn fra VRI-kartleggingene 2010 og 2015. Norut, Notat 01/2016.. 2016.
 • Bye, Geir; Myhr, Sindre. Flere vil – og flere får det til’. En kartlegging av samarbeidet mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms. Norut, Rapport 20/2015.. 2015 ISBN 978-82-7492-312-6.
 • Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir; Antonsen, Yngve. FoUoI Kartlegging og analyse for utforming av Troms fylkeskommunes forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FoUoI-strategi). Rapport 29/2015. 2015 ISBN 978-82-7492-320-1.
 • Ringholm, Toril Merete; Bye, Geir; Nilsen, Trond. Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 16/2015.. 2015.
 • Bye, Geir; Poppe, Wenche. Forberedelse til ny fase i livet. Kartlegging for å utvikle proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre. Rapport utarbeidet for InnoMed Helse Nord og Helsedirektoratet. 2015.
 • Bye, Geir; Poppe, Wenche. Forberedelse til ny fase i livet. Utvikling av tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre.. Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut. 2015-09-09 - 2015.
 • Bye, Geir; Poppe, Wenche. Bye, G. og W. Poppe (2014): Forberedelse til ny fase i livet. Utvikling av proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut.. Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut. 2014-06-18 - 2014.
 • Bye, Geir. Vi vil, vi vil – men får vi det til? Presentasjon av funn fra VRI-kartleggingen for styret i VRI-Troms.. Styremøte VRI Troms 2013-10-10 - 2013.
 • Gulbrandsen, Magnus; Bye, Geir; Finne, Håkon; Njøs, Rune. Er samarbeid alltid bra for innovasjon?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 (6). ISSN 0805-083X.s 4 - 9.
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Mary G, Billington; Bye, Geir; Svare, Helge; Marina, Solesvik. Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 (6). ISSN 0805-083X.s 24 - 29.
 • Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut. Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-14-05631-0.
 • Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir. Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet. 2013 ISBN 978-82-7492-276-1.
 • Antonsen, Yngve; Bye, Geir. Foresight Reiseliv - VRI Troms. Resultater fra innspillskonferansen 27. september 2012. Norut rapport 17/2012.. 2012.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Mikkelsen, Eirik Inge; Kramvig, Britt; Bye, Geir; Kukarenko, Natalia; Henriksen, Nils Oddbjørn; Halford, Susan; Myhr, Sindre. Teknologi:Omsorg. 2012.
 • Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt. Erfaringer fra VRI 2 og muligheter i VRI 3. Presentasjon, møte med Finnfjord Smelteverk 2012-06-07 - 2012-06-07 2012.
 • Bye, Geir; Antonsen, yngve. Oppsummering fra Innspillskonferansen Reiseliv foresight VRI Troms. Innlegg prosessmøte Reiselivsforesight 2012-10-24 - 2012-10-24 2012.
 • Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir. Nyskapende nordnorsk reiseliv. Harstad Tidende 2012.
 • Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt. Bedrifter + forskning=sant?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Bye, Geir. Foresight for reiselivet i Troms. Foredrag på Tromskonferansen 2012. Tromskonferansen 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.
 • Sand, Jan Yngve; Bullvåg, Erlend; Bye, Geir; Espelien, Anne; Mikkelsen, Eirik Inge; Moilanen, Mikko; Myhr, Sindre; Woll, Kristin; Østbye, Stein. Et kunnskapsbasert Nord-Norge. 2012.
 • Antonsen, Yngve; Bye, Geir. Foresight Reiseliv – VRI Troms. Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012. Norut rapport 20/2012.. 2012.
 • Bye, Geir. Medarbeiderdrevet innovasjon - Om ansattes bidrag i innovasjonsprosesser. Norut, notat 2/2011.. 2011.
 • Bye, Geir; Nilsen, Heidi Rapp. VinterTroms AS – Pilotstudie av en nettverksdannelse innen reiselivet i Troms. 2011.
 • Bye, Geir. Ansattes involvering i innovasjonsprosesser. i Kunnskap og innovasjon i nordnorsk næringsliv. Arenabilag Sparebanken EN Nord-Norge.. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2011.
 • Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir. The production of renewable |energy as a regional development policy in rural areas, Troms. Norut, rapport 13/2011.. 2011.
 • Bye, Geir. Godt rustet for framtiden” og ”Gryende optimisme”. Om regionale ringvirkninger av Fakken vindpark. Bidrag til Troms Kraft’ samfunnsregnskap 2010.. Godt rustet for framtiden” og ”Gryende optimisme”. Om regionale ringvirkninger av Fakken vindpark. Bidrag til Troms Kraft’ samfunnsregnskap 2010 2011.
 • Bye, Geir. «Vi vil, vi vil – men får vi det til?» Presentasjon av funn fra VRI-kartleggingen for innovasjon Norge.. Seminar Innovasjon Norge, Troms. 2011-10-23 - 2011.
 • Bye, Geir. "Ansattes involvering i innovasjonsprosesser” i Kunnskap og innovasjon i nordnorsk næringsliv. Arenabilag Sparebank EN Nord-Norge, oktober 2011. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2011.
 • Bye, Geir; Olsen, Trude Høgvold; Gunnarsson, Didrik; Karlsen, Unn Doris; Moilanen, Mikko; Olsen, Frank. Vi vil, vi vil – men får vi det til? Samhandling mellom næringsliv og FoU- miljø i Troms. Resultater fra en kartlegging. Norut rapport 4/2010. 2010.
 • Bye, Geir. Bedrifters forhold til FoU - foreløpige funn fra VRI-kartleggingen.. Presentasjon på VRI-Troms Foresight-seminar 2010-05-03 - 2010.
 • Bye, Geir. Kartlegging av bedrifters forhold til FoU. Presentasjon av noen foreløpige funn. Styremøte VRI Troms 2010-03-15 - 2010.
 • Bye, Geir. KIFT-sektoren, viktig for innovasjon og nyskaping i landsdelen.. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2010.
 • Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter; Bye, Geir. The clustering of marine biotechnology firms and entrepreneurial traditions in the High North. Presentation at Arctic Frontiers, Science , Part II, ”New” Industries in the North 2010-01-28 - 2010.
 • Bye, Geir. Kartlegging av FOU-samarbeid i Troms (VRI-kartleggingen), Foredrag, Tromskonferansen. årskonferanse for ordførere, rådmenn og næringssjefer i Troms. Tromskonferansen. årskonferanse for ordførere, rådmenn og næringssjefer i Troms 2009-11-26 - 2009.
 • Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter; Bye, Geir. Status for prosjektet Fra nettverk til klynge?. Presentasjon for styret i VRI Troms og Norges forskningsråd 2009-06-09 - 2009.
 • Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter. Fra nettverk til klynge? Foreløpig oppsummering fra forskningsprosjektet i VRI Troms. Fokusmøte VRI Troms 2009-10-07 - 2009.
 • Bye, Geir; Finstad, Bjørn-Petter. En nordnorsk bioteknologiklynge? Om VRI-prosjektet til Norut Tromsø. Presentasjon for styret ved Norut Tromsø, desember 2008 2008-12-17 - 2008.
 • Normann, Anne Katrine; Finstad, Bjørn-Petter; Bye, Geir. Klynger på nordnorsk vis? En diskusjon av klyngebegrepets relevans for periferiregioner. Paper presentert på Neon-konferansen (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge) i Tromsø, 26. november 2008. NEON-konferansen 2008 2008-11-26 - 2008.
 • Bye, Geir. Marine VRI-regioners status. Virkemidler og innsatsområder i VRI Troms. Innlegg VRI prosjektledersamling, Ålesund, oktober 2008. 2008-10-01 - 2008.
 • Bye, Geir. Forskning på gryende klynger – presentasjon av et forskningsprosjekt i VRI. Presentasjon på oppstartskonferanse for VRI Troms, september 2008.. Oppstartskonferanse for VRI Troms, september 2008. 2008-09-15 - 2008.
 • Bye, Geir. From Value Creation 2010 to Regional R&D and Innovation (VRI).. Møte ved Tallinn University of Technology 2007-12-12 - 2007.
 • Normann, Anne Katrine; Bye, Geir; Hoel, Alf Håkon. Rules of origin and their application to trade in fish products. A comparative study of Norway, Denmark and Iceland. Norut rapport 03/2007. 2007.
 • Bye, Geir; Normann, Anne Katrine; Finstad, Bjørn-Petter. Marin bioteknologi - Nordområdenes gyldne mulighet. Innspill til gruppen som jobber med konkretisering av Forskningsrådets Nordområdestrategi, satsningsområde innovasjon og næringsutvikling. 2007.
 • Bye, Geir; Lotherington, Ann Therese; Alteren, Gro; Moilanen, Mikko. Kvinner og menns innflytelse i olje- og energisektoren. Resultater fra en kartlegging. Rapport 04/2006. 2006.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS høsten 2004 og våren 2005. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat. 2005.
 • Brox, Ellen; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Kassah, Bente lilljan lind; Lotherington, Ann Therese. Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie. (fulltekst) 2004 ISBN 82-7697-187-3.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne; Gabrielsen, Hanne C; Normann, Anne Katrine. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 21. og 22. oktober 2003. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2004.
 • Bye, Geir. The many roles of the action researcher. Documentation and conceptualisation of the research role. Foredrag på dr.gradskurs i forskningsprogrammet Verdiskaping 2010, Edwor, Tromsø 22. mars 2004.. Dr. gradskurs i VS2010 2004-03-22 - 2004.
 • Bye, Geir. Medvirkning i et moderne arbeidsliv? Foredrag på seminaret ”Trives vi’ best i åpne landskap?”, Tromsø/Norut – 11. november 2004.. Seminar for Telenor FoU 2004-11-11 - 2004.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Troms og Finnmark. 2003.s 45 - 49.
 • Bye, Geir; Vikan, Hilde. Noen innledende utfordringer og samarbeidsområder. Tilbakemelding etter besøk ved Nils H. Nilsen AS 12. – 13. mars og 26. – 27. november 2002. Del 1. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2003.
 • Bye, Geir; Vikan, Hilde. Tilbakemelding etter besøk ved Nils H. Nilsen AS 12. – 13. mars og 26. – 27. november 2002. Del 2 (Utnyttelse av kompetanse). Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2003.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 26. – 27. november 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2003.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne. Fokus på ’FOKUS kompetanse’. Hva er gjort og hva kan gjøres? Vurdering av et kompetanseprosjekt i fiskeri- og havbruksnæringen. Rapport Norut samfunnsforskning 02/02.. 2002.
 • Bye, Geir; Foss, Lene; Normann, Anne Katrine. Nytt anlegg – ny hverdag? Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Vardø AS 6. desember 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2002.
 • Bye, Geir; Normann, Anne Katrine; Gabrielsen, Hanne C; Foss, Lene. Tilbakemelding etter besøk ved Seafood Vardø AS 5. desember 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2002.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Noen innledende utfordringer og samarbeidsområder. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 12. – 13. mars 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2002.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne. Arbeidsbeskrivelser i mottaket og andre utfordringer. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Kjøllefjord AS 9. – 10. april 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2002.
 • Bye, Geir. Strukturelle betingelser for utvikling og utnytting av kompetanse. Foredrag ved bedriftssamling for prosjektet FOKUS Kompetanse.. Bedriftssamling for prosjektet FOKUS Kompetanse 2001-11-28 - 2001.
 • Bye, Geir. Kunnskapsintensivering og partssamarbeid – en sammenheng? Foredrag ved avslutningskonferansen for forskningsprogrammet Bedriftsutvikling 2000, Hønefoss 27.-28. mars.. Avslutningskonferansen for forskningsprogrammet Bedriftsutvikling 2000 2001-03-27 - 2001.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Tilbakemelding etter besøk på Aarsæther Kjøllefjord 23. – 24. oktober 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, Arbeidsnotat.. 2001.
 • Bye, Geir; Folkenborg, Kari. Fagbrev fiskeindustri som fjernundervisning – løs eller fast fisk? Norut samfunnsforskning. Rapport Norut samfunnsforskning 05/00.. 2000.
 • Bye, Geir; Pettersen, P. G.; Andersen, M.; Langgård, B.; Buanes, A.. Evaluering av NT-programmet. Sluttrapport. Norut samfunnsforskning. Rapport 04/00.. 2000.
 • Bye, Geir; Aanesen, M.; Grindheim, T. S.. Kommunale anskaffelser på anbud? Konsekvenser for kommunesektoren av å innføre prosedyreregler for innkjøp under de såkalte terskelverdiene. Norut samfunnsforskning. Rapport 01/00.. 2000.
 • Bye, Geir. Nettverk og medvirkning – en sammenheng?. Foredrag ved bedrifts/nettverkssamling for tillitsvalgte og ledere i fiskeindustrien. 1999-03-03 - 1999.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Foss, Lene. Tre modeller for organisasjonsutvikling. Innledning til Lederforum i Båtsfjord.. Lederforum i Båtsfjord. Kontakt og utviklingsforum for fiskerinæringen i Toms og Finnmark. 1999-02-10 - 1999.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Løvland, Jarle. A preliminary internal assesment of the research activity of the Tromsø module of the ”ED 2000” programme.. 1999.
 • Bye, Geir. Gruppeorganisering ved Aarsæther Vardø AS. Del 1. Arbeidsnotat, Bedriftsutvikling 2000 – Norges forskningsråd.. 1998.
 • Bye, Geir. Gruppeorganisering ved Aarsæther Vardø AS. Del 2. Arbeidsnotat, Bedriftsutvikling 2000 - Norges forskningsråd.. 1998.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Velvin, Terje. Nils H. Nilsen – Forbedringer og utfordringer. Arbeidsnotat, Bedriftsutvikling 2000, Norges forskningsråd.. 1998.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Gruppeorganisering i fiskeindustribedrifter. Hva, hvorfor og hvordan? Arbeidsnotat, BU-2000.. 1998.
 • Bye, Geir; Velvin, Terje. Herøy Filet AS – Endringer og utfordringer. Arbeidsnotat, BU-2000.. 1998.
 • Bye, Geir; Foss, Lene. Aarsæther Vardø AS – Endring i formell struktur og fremtidige utfordringer. Arbeidsnotat, BU-2000, Norut samfunnsforskning og Universitetet i Tromsø.. 1998.
 • Bye, Geir; Thomassen, Bente. Følgeforskning av pilotprosjektet FOKUS Kompetanse. Norut samfunnsforskning. Rapport Norut samfunnsforskning 07/98.. 1998.
 • Bye, Geir. Erfaringer med utvikling av teambaserte strukturer ved Aarsæther Vardø AS. Foredrag på modulledersamling BU2000 1998-02-18 - 1998-02-19 1998.
 • Bye, Geir. Kvalitative undersøkelser innen personalområdet –fremgangsmåte og eksempler fra empiriske undersøkelser.. Foredrag for Forsvarets studiesenter i kurset ”Personal- administrasjon under omstilling” 1998-01-12 - 1998.
 • Bye, Geir. Tillitsvalgtes deltakelse i utviklingstiltak – en betingelse for utvikling og fornyelse. Foredrag på LO og NNN sitt kurs Tillitsvalgte i forandring, Vadsø 17. september 1998.. LO og NNN sitt kurs Tillitsvalgte i forandring, Vadsø 17. september 1998. 1998-09-17 - 1998.
 • Bye, Geir. Teoretisk rammeverk og utviklingstiltak innen BU2000, Tromsø-modulen. Presentasjon i forbindelse med møte med Fiskerisjefene fra Nord-Norge, Tromsø 16. februar 1998.. Presentasjon i forbindelse med møte med Fiskerisjefene fra Nord-Norge, Tromsø 16. februar 1998. 1998-02-16 - 1998.
 • Bye, Geir. Enterprise development 2000. Presentasjon av forskningsprogrammet BU2000 på seminaret ”Knowledge and Work. Knowledge production, dissemination and innovation for business and the labour market.” Amsterdam – Nederland 23. – 25. April 1997.. Knowledge and Work. Knowledge production, dissemination and innovation for business and the labour market 1997-04-23 - 1997-04-25 1997.
 • Bye, Geir. Dobbeltvirkende strukturer i fiskeindustrien – virkemidler for stabilitet og endring”. Artikkel i Bedre Bedrift nr. 4 1997.. Bedre bedrift 1997. ISSN 0801-6127.
 • Bye, Geir. Kompetansesituasjonen i Nord-Norge – behov og trender ved tusenårsskifte. Arena-bilag, Sparebanken EN Nord-Norge. Populærvitenskapelig artikkel.. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 1997.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Strand, Hallgeir. Tilbakemelding etter besøk på Aarsæther Vardø AS – april 1997. BU–2000. 1997.
 • Bye, Geir; Strand, Hallgeir. Organisasjonsendring, jobbrotasjon og bedriftskultur. Tilbakemelding til Herøy Filetfabrikk AS etter besøk mai 1997. BU–2000 Norut samfunnsforskning, Fiskeriforskning.. 1997.
 • Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt. Kompetanse - tvang eller mulighet? Norut samfunnsforskning. Notat, konfidensielt. Norut samfunnsforskning 04/96.. 1996.
 • Look at all works in CRIStin →