IMG_8689 portrett.jpg
IMG_8689 portrett.jpg
Research Administration and Quality Education Section ivar.lie@uit.no +4778450145 91837709 Alta ALTA B121

Ivar Lie • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.
 • Nilsen, Heidi Rapp; Lie, Ivar; Nilssen, Inge Berg; Myhr, Sindre. Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur. 2012.
  • Riseth, Jan Åge; Lie, Ivar. Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.. (data) Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 182 - 207.
  • Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar. Pluriactivity in Rural Norway. Journal of Rural Studies 1999. ISSN 0743-0167.
 • Grepperud, Gunnar; Lie, Ivar. Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune. Utfordringer, strategier og tiltak. 2017.
 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lie, Ivar. Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?. 2016.
 • Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine. Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. (4/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-298-3.
 • Lie, Ivar; Aure, Marit. Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av bofasthet og flytting, og bo- og flyttemotiver.. 2014 ISBN 978-82-7571-245-3.
 • Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar. Vekst og utvikling i Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.
 • Lie, Ivar; Aure, Marit. Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av flyttedata og bo- og flyttemotivundersøkelsen.. 2014 ISBN 978-82-7571-245-3.
 • Lie, Ivar; Karlstad, Stig Halgeir. Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene.. 2014 ISBN 978-82-7571-246-0.
 • Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine. Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). 2014 ISBN 978-82-7492-298-3.
 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar; Myhr, Sindre; Grünfeld, Leo; Nygaard, Vigdis; Pedersen, Paul. Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene. 2012; Volum 2012 (2) ISBN 978-82-7571-214-9.
 • Nilsen, Heidi Rapp; Lie, Ivar; Nilssen, Inge Berg; Myhr, Sindre. Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur. 2012.
 • Lie, Ivar. Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur. 2012; Volum 2012 (12) ISBN 978-82-7571-224-8.
 • Ringholm, Toril; Lie, Ivar; Angell, Elisabeth. Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland. 2012; Volum 2012 (13) ISBN 978-82-7492-265-5. ISSN 0804-6069.
 • Karlstad, Stig Halgeir; Nilssen, Inge Berg; Lie, Ivar. Konjunkturbarometer Hammerfest Vår 2011. 2011; Volum 2011 (3) ISBN 978-82-7571-208-8.
 • Nilssen, Inge Berg; Lie, Ivar. Tromskommunene – indikatorer for omstillingsutfordringer 2011. 2011; Volum 2011 (7) ISBN 978-82-7571-212-5.
 • Angell, Elisabeth; Karlstad, Stig Halgeir; Lie, Ivar. Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord. 2011; Volum 2011 (6) ISBN 978-82-7571-211-8.
 • Nilssen, Inge Berg; Vik, Lars Harald; Flatberg, Truls; Lie, Ivar. Grunnskoleundervisning, bosettingsmønster og utgiftsutjamning. 2010; Volum 2010 (01) ISBN 978-82-7571-190-6.
 • Holst, Bernt; Lie, Ivar; Riseth, Jan Åge. Reindrifta ved et klimatisk veiskille?. (sammendrag) Rangifer Report 2009 (13). ISSN 0808-2359.s 41 - 42.
 • Holst, Bernt; Lie, Ivar; Riseth, Jan Åge. Reindrifta ved et klimatisk veiskille?. 15th Nordic Conference on Reindeer and Reindeer Husbandry Research 2009-01-26 - 2009-01-29 2009.
 • Lie, Ivar; Riseth, Jan Åge; Holst, Bernt. Samisk reindrift i et skiftende klimabilde.. (fulltekst) 2008.
 • Eikeland, Sveinung; Johansson, Staffan; Lie, Ivar. Aktivitetssone på Nordkalotten?. 2002.
 • Lie, Ivar; Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung. Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996. 1997.
 • Look at all works in CRIStin →
  Attachments: