Personkort bilde
Senior Engineer

Bjørndalen, Karen E Hough

Section for Enterprise Digital Services
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Bjørndalen, Karen E Hough; Anshus, Otto. DPC: The Distributed Personal Computer. 2014.

  • Bjørndalen, Karen E Hough; Anshus, Otto. DPC: The Distributed Personal Computer. 2014.

  • [Loading...]