Kjell-Roald Langseth


REK-portalen for Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (https://rekportalen.no)


  • Ellen Brox, Jan Hallsteinsen, Torunn Karlstad, Finn Magne Spjelkavik, Kjell-Roald Langseth, Svenn Hansen et al.:
    IT i Tromsskolene - Forprosjektrapport
    1999

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →